CAO UMC en ABVAKABO

op .

De werknemersorganisaties AC/FBZ (waar via de AVBZ de VHP-Zorg deel van uitmaakt), CMHF en CNV Publieke Zaak hebben het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao UMC aanvaard. De leden van deze drie organisaties hebben ingestemd met het eindbod. Daarmee is de nieuwe Cao UMC 2011-2013 een feit.

CAO UMC en ABVAKABODe werknemersorganisaties AC/FBZ (waar via de AVBZ de VHP-Zorg deel van uitmaakt), CMHF en CNV Publieke Zaak hebben het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao UMC aanvaard. De leden van deze drie organisaties hebben ingestemd met het eindbod. Daarmee is de nieuwe Cao UMC 2011-2013 een feit.

De leden van Abvakabo FNV hebben het eindbod van de NFU afgewezen. Daarom heeft deze vakbond de cao niet ondertekend. Dit heeft echter geen gevolgen voor de nieuwe cao. In de cao UMC is namelijk opgenomen dat als drie van de vier werknemersorganisaties instemmen, de nieuwe cao geldig is. De afspraken zoals die in de cao zijn opgenomen worden daarom gewoon uitgevoerd, inclusief de salarisverhogingen die voor 2011 en 2012 zijn afgesproken.

Het betekent echter wel dat Abvakabo deze cao-periode niet meedoet met de cao-afspraken en alle overleggen die van de cao zijn afgeleid. Zij hebben aangegeven toch - zonder ondertekenen van het cao-akkoord -  mee te willen doen met de uitwerking van de cao-afspraken die in het nieuwe akkoord zijn gemaakt. Dit is echter door de drie werknemersorganisaties die de cao wel hebben ondertekend afgewezen. Het is in onze ogen niet mogelijk een akkoord af te wijzen, maar vervolgens wel mee te doen met de uitwerking ervan. Het gevolg is ook dat Abvakabo tot 1 april 2013 niet deelneemt in de organen die van de cao UMC zijn afgeleid, zoals de bestuurscommissie UMC Zorgverzekering en het Lokaal Overleg in de acht UMC’s.