Minder ouderen verblijven in instelling

op .

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal ouderen groeit snel, maar het aantal ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt.

Minder ouderen verblijven in instellingOuderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal ouderen groeit snel, maar het aantal ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt.

Volgens het CBS neemt het aandeel zelfstandig alleenwonende ouderen en het aantal zelfstandig samenwonende ouderen toe. Het aantal 80-plussers nam tussen 2000 en 2010 toe van 500.000 naar 648.000. Tegelijk daalde het aantal ouderen dat bij een instelling is ingeschreven van 102.000 naar 90.000. Daardoor is het aandeel 80-plussers dat in een instelling woont, afgenomen van 20 naar 14 procent. Die afname heeft zich bij alle leeftijden voorgedaan. De gemiddelde leeftijd van mannen in verzorgingshuizen is sinds de eeuwwisseling vrijwel constant gebleven op 82 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwen in verzorgingshuizen nam met 1 jaar toe tot ruim 86 jaar.
Vrouwen vaker alleen

De statistici berekenden dat zes op de zeven 80-plussers nog zelfstandig wonen. Wel krijgen ze soms ondersteuning. Met name vrouwen wonen beduidend vaker alleen dan mannen, al geldt dat niet in de allerhoogste leeftijden. Dit komt doordat in echtparen de man vaak als eerste overlijdt. Daardoor is het aandeel zelfstandig alleenwonende 80-plussers vooral onder vrouwen toegenomen.
Bron: Skipr