Krapte op de arbeidsmarkt nog geen probleem'

op .

Grote knelpunten op de zorgarbeidsmarkt zullen zich de komende vijf jaar niet voordoen. Dat is een van de conclusies uit de monitor Arbeid in Zorg en Welzijn 2010 (AZW). De berichten over de arbeidsmarkt in dit rapport zijn gunstig.

‘Krapte op de arbeidsmarkt nog geen probleem’Grote knelpunten op de zorgarbeidsmarkt zullen zich de komende vijf jaar niet voordoen. Dat is een van de conclusies uit de monitor Arbeid in Zorg en Welzijn 2010 (AZW). De berichten over de arbeidsmarkt in dit rapport zijn gunstig.

De werkgelegenheid in de zorg groeit de komende jaren gestaag, maar een felle concurrentiestrijd om medewerkers binnen te halen hoeven we voorlopig nog niet te verwachten. Dit heeft met een aantal gunstige trends te maken. “Zo spelen de extra gelden die in het Regeerakkoord zijn voorzien mee”, vertelt coördinator Paul Vroonhof van het onderzoeksprogramma AZW. “Hiermee kan de komende jaren voldoende personeel worden ingehuurd.”
Welzijnssector


De mensen die voor dit geld aangetrokken moeten worden, zullen ook te vinden zijn. “Door bezuinigingen in de welzijnssector komt waarschijnlijk veel personeel voor de zorg vrij. Bovendien scheelt het dat de economie niet erg snel aantrekt, zodat de eerste jaren de druk van concurrentie op de arbeidsmarkt meevalt.” Daarnaast functioneert de zorgopleiding goed en zijn er voldoende arbeidsplaatsen en stageplaatsen, aldus Vroonhof. “De zorgopleidingen zijn populair en een grote meerderheid van de studenten stroomt met een diploma door naar een zorgbaan.” Voorts is het personeelsverloop laag en neemt het ziekteverzuim af.
Binnenboord houden

De onderzoeker benadrukt dat dit alles niet betekent dat de zorgsector de arbeidsmarkt kan negeren. “De druk van de vergrijzing blijft bestaan, dus op de langere termijn moet hier wel degelijk beleid voor komen.” Het onderzoek toont aan dat zorginstellingen zich hierbij het beste kunnen richten op het binnenboord houden van oudere medewerkers. Dat is een hele grote groep, in de leeftijd van 50 tot 55 jaar, die zo lang mogelijk aan de slag moet blijven. Bij de werving van nieuwe mensen moet de zorg het vizier ook richten op veertigers.Bron:Zorgvisie