Kamp wil ouderen op de arbeidsmarkt houden

op .

Werkgevers en werknemers moeten meer hun best doen om langer doorwerken mogelijk te maken. Zo moeten werkgevers meer bereid zijn om ouderen in dienst te nemen en te houden.

Kamp wil ouderen op de arbeidsmarkt houden
Werkgevers en werknemers moeten meer hun best doen om langer doorwerken mogelijk te maken. Zo moeten werkgevers meer bereid zijn om ouderen in dienst te nemen en te houden.Bedrijven die een 55-plusser in dienst nemen kunnen in de toekomst rekenen op een bonus. Dat is een van de maatregelen die minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in gedachten heeft om oudere werknemers langer actief te houden op de arbeidsmarkt.Kamp schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over het pakket maatregelen, dat het dreigende tekort op de arbeidsmarkt moet tegengaan.In het 'vitaliteitspakket' zit verder onder meer het voorstel de ouderenkorting en doorwerkbonus, de huidige financiële prikkels voor ouderen, om te zetten in een werkbonus voor 62-plussers. Verder wil Kamp werknemers eerder in aanmerking laten komen voor aftrek van scholingsuitgaven.Ook moeten sociale partners afspraken maken over het budget om werknemers van baan naar baan te begeleiden. Dit geld moet werknemers die met ontslag worden bedreigd helpen via scholing een nieuwe baan te vinden. Het budget zou binnen de verschillende sectoren gezamenlijk gefinancierd en in cao's vastgelegd moeten worden. In de extra kosten die hiermee zijn gemoeid, wil het kabinet de sociale partners tegemoetkomen.Bron: www.inoverheid.nl