Bedrijfsartsen vaak onder druk gezet

op .

Bedrijfsartsen worden vaak onder druk gezet om tegen hun beroepsgeheim in medische gegevens te verstrekken. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Bedrijfsartsen vaak onder druk gezet
Bedrijfsartsen worden vaak onder druk gezet om tegen hun beroepsgeheim in medische gegevens te verstrekken. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd onder 541 bedrijfsartsen, blijkt dat één op de twaalf wel eens toegeeft aan de druk. Van de artsen wordt 42 procent soms en 22 procent (zeer) vaak benaderd door werkgevers, verzekeraars, arbodiensten of UWV om geheime medische informatie te geven.
Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is formeel gewaarborgd in onder meer de Arbeidsomstandighedenwet en het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Toch laat een minderheid van de bedrijfsartsen in het onderzoek van bureau Astri weten regelmatig in situaties terecht te komen waarin niet ze meer geheel onafhankelijk kunnen werken als gevolg van de opstelling van de werkgever (21 procent), de houding van de werknemer (9 procent) en/of die van de eigen arbodienst (22 procent).
Bron: ANP