Nieuwe cao UMC is een feit

op .

De werknemersorganisaties CMHF, AC/FBZ (waarbij via de AVBZ de VHP-Zorg is aangesloten) en CNV Publieke Zaak hebben, na een ledenraadpleging, ingestemd  met het eindbod dat de NFU op 11 mei jl. deed voor een nieuwe cao. De Abvakabo FNV heeft aangegeven op basis van de ledenraadpleging voorlopig niet tot ondertekening over te kunnen gaan.

Desondanks betekent dit dat er nu sprake is van een cao-akkoord. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2011 tot 1 april 2013 en geldt voor alle UMC- medewerkers.

Nieuwe cao UMC is een feit
De werknemersorganisaties CMHF, AC/FBZ (waarbij via de AVBZ de VHP-Zorg is aangesloten) en CNV Publieke Zaak hebben, na een ledenraadpleging, ingestemd  met het eindbod dat de NFU op 11 mei jl. deed voor een nieuwe cao. De Abvakabo FNV heeft aangegeven op basis van de ledenraadpleging voorlopig niet tot ondertekening over te kunnen gaan.

Desondanks betekent dit dat er nu sprake is van een cao-akkoord. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2011 tot 1 april 2013 en geldt voor alle UMC- medewerkers.
Salarisverhogingen

De in de cao gemaakte afspraken leiden ertoe dat medewerkers per augustus 2011 een structurele loonsverhoging van 1% ontvangen en op 1 augustus 2012 een verhoging van 1,6%. In december 2012 volgt een éénmalige uitkering van 0,25% van 12 maal het in november geldende salaris.
Persoonlijk budget

Iedere medewerker behoudt het persoonlijk budget voor persoonlijke ontwikkeling van jaarlijks 1% van het jaarsalaris. In 2013 wordt het persoonlijk budget verhoogd naar 1,3% van het jaarsalaris.
Vernieuwingsagenda

In de komende periode wordt door werkgevers en werknemers gewerkt aan projecten en pilots van de zogenoemde Vernieuwingsagenda. De vernieuwingsagenda werd bij ingang van de vorige cao-periode opgesteld en heeft tot doel samen te werken aan het realiseren van een volwaardige arbeidsrelatie. Een volwaardige arbeidsrelatie bestaat tussen fitte medewerkers met een werkzekerheid aan de ene kant en werkgevers in een professionele en flexibele 24-uursorganisatie aan de andere kant.


 


Klik hier voor CAO