Toetreding ZZP-er binnen de AWBZ moet sneller'

op .

Het CDA, VVD en GroenLinks dienen samen een motie die de toetreding van zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden (ZZP-ers) binnen de AWBZ moet bespoedigen. De motie stelt voor dat er diverse proeven met zzp-ers in de AWBZ voor om zo snel mogelijk tot een definitieve positie voor de zzp-ers te komen.

Toetreding ZZP-er binnen de AWBZ moet sneller’
Het CDA, VVD en GroenLinks dienen samen een motie die de toetreding van zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden (ZZP-ers) binnen de AWBZ moet bespoedigen. De motie stelt voor dat er diverse proeven met zzp-ers in de AWBZ voor om zo snel mogelijk tot een definitieve positie voor de zzp-ers te komen.
Contractering zorgkantoren

De politieke partijen willen op deze manier de zorgverleners voor de sector behouden en tegelijk zorgen dat de cliënt zijn keuzevrijheid niet verliest nu 90 procent van het pgb dreigt te verdwijnen.

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) maakt zich zorgen dat individuele verpleegkundigen en verzorgenden vanaf 1 januari 2012 nog steeds niet gecontracteerd worden door zorgkantoren voor AWBZ zorg. Ondanks toezeggingen van het kabinet zijn zorgkantoren nog steeds niet klaar met het opstellen van voorwaarden voor het direct contracteren van Zelfstandigen in de Zorg (zzp-ers).
Arbeidsmarkt

"Het dreigende tekort aan personeel in de zorg maakt het onbegrijpelijk dat zelfstandigen grote belemmeringen ervaren om zorg te leveren", zegt Francis Bolle van V&VN. Op dit moment worden de aanspraken op een persoonsgebonden budget (PGB) aangescherpt, waardoor meer mensen een beroep moeten doen op Zorg in Natura.
Helderheid

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, vindt het van groot belang dat er door deze motie helderheid komt of er veilig gecontracteerd kan worden. "Er moet helderheid komen over de fiscale regelgeving om te voorkomen dat cliënten en zorgverleners met naheffingen door de belastingdienst worden geconfronteerd", zegt Aline Saers, directeur Per Saldo. "We hebben goede ervaringen met ZZP-ers en hopen dat deze groep in het nieuwe model ook bij de cliënt kan blijven".
Pgb-besluit

Lex Tabak van De Zorgprofessional, coöperatie van zelfstandige zorgprofessionals: "Traditionele thuiszorgaanbieders kunnen nog niet de zorg bieden waar bijvoorbeeld de huidige PGB-cliënt om vraagt. De zzp-er is niet gebonden aan een arbeidstijdenwet of CAO en kan om die reden wel zorg op maat bieden."

“Het voornemen om zzp-ers rechtstreeks te laten contracteren binnen de AWBZ ligt er, maar de praktische uitvoerbaarheid werpt hindernissen op. 1 januari 2013 is tot op heden de meest gunstige verwachting volgens zorgverzekeraars. De urgentie van toetreding neemt nu echter toe door het pgb-besluit. De Zorgprofessional vindt het dus een logische wens van deze politieke partijen om uitgebreid te willen starten met pilots voor zzp-ers binnen de AWBZ, zodat er concrete resultaten geboekt kunnen worden.”
Bron: Skipr