Onderhandelaarsakkoord Cao ziekenhuizen definitief

op .

Het onderhandelingsakkoord dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)  en de vakorganisaties in april sloten, is definitief! Ook de FBZ (waarbij via de AVBZ de VHP-Zorg is aangesloten) heeft inmiddels de NVZ laten weten dat de leden ingestemd hebben met het onderhandelaarsakkoord

Onderhandelaarsakkoord Cao ziekenhuizen definitief
Het onderhandelingsakkoord dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)  en de vakorganisaties in april sloten, is definitief! Ook de FBZ (waarbij via de AVBZ de VHP-Zorg is aangesloten) heeft inmiddels de NVZ laten weten dat de leden ingestemd hebben met het onderhandelaarsakkoord. Met ingang van 1 maart 2011 beschikken medewerkers in algemene ziekenhuizen en categorale instellingen over een nieuwe cao. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

 

Werkgever

Naast afspraken over een goede salarisontwikkeling zijn in de nieuwe cao voorzieningen getroffen om de branche aantrekkelijk te maken voor jongeren. Hiertoe is een aantal specifieke verbeteringen in het loongebouw doorgevoerd, waaronder het afschaffen van aanloopschalen en jeugdschalen. Hierdoor wordt het aanvangssalaris voor jonge werknemers aantrekkelijker. Verder is er een aanzienlijke verhoging op het gebied van de reiskostenvergoeding tot stand gekomen. Ook is ingezet om de administratieve last zo veel mogelijk te verminderen en om medewerkers zelf zo veel mogelijk zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden te geven.

 

Duurzaam

In de nieuwe cao die geldt voor zo’n 200.000 medewerkers zijn tevens goede afspraken gemaakt, met als doel om medewerkers tot hoge leeftijd gezond en actief in de branche in te kunnen blijven zetten. Alle partijen zijn blij dat de  inspanningen rond de thema’s duurzame inzetbaarheid en de branche als zodanig nu beloond zijn met een definitief akkoord.