RVZ: kwaliteit zorg moet omhoog

op .

De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in Nederland moeten beter. De patiënttevredenheid kan veel beter en ook op het gebied van preventie worden te weinig resultaten geboekt.

RVZ: kwaliteit zorg moet omhoog
De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in Nederland moeten beter. De patiënttevredenheid kan veel beter en ook op het gebied van preventie worden te weinig resultaten geboekt.
Advies

Dat staat in het dinsdag verschenen advies ‘Sturen op gezondheidsdoelen’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Het advies is aangeboden aan minister Schippers.
Onverklaarbaar

Het kwaliteitsverschil tussen de verschillende ziekenhuizen en zorgverleners is volgens de RVZ 'onverklaarbaar' groot. Het is voor patiënten onduidelijk waar ze een goede behandeling krijgen. "Het zorgvolume en de kosten stijgen sterk, maar de gezondheid van Nederlanders neemt niet navenant toe. In vergelijking met andere Europese landen blijft de groei in levensverwachting achter en is de sterfte rondom geboortes hoog", zo concludeert de raad.
Aanbevelingen

In het rapport worden meerdere aanbevelingen gedaan om de kwaliteit te verbeteren. De belangrijkste is het stellen van gezondheidsdoelen. "Als de zorgverlener en patiënt gezamenlijk een expliciet gezondheidsdoel stellen - bijvoorbeeld: over vier weken ben ik weer aan het werk - is de kans groot dat dit gehaald wordt omdat het een duidelijk doel is", aldus een woordvoerder van de RVZ. Ervaringen in het buitenland en proeven in Nederland tonen volgens de raad aan dat de werkwijze effect heeft.
Bron: ANP