VHP-Zorg stemt in met cao Ziekenhuizen.

op .

Alweer enige tijd geleden werd op 29 april 2011 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Ziekenhuizen. Zoals te doen gebruikelijk leggen de werknemersorganisaties een dergelijk akkoord voor aan de leden.

VHP-Zorg stemt in met cao Ziekenhuizen.Alweer enige tijd geleden werd op 29 april 2011 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Ziekenhuizen. Zoals te doen gebruikelijk leggen de werknemersorganisaties een dergelijk akkoord voor aan de leden. Aangezien de FBZ een koepel van beroepsverenigingen (waaronder via de AVBZ  de VHP-Zorg) is hebben dus alle beroepsverenigingen in het verlengde van het onderhandelaarsakkoord het bereikte resultaat voorgelegd aan haar leden.Onlangs is bekend geworden dat in elk geval de VHP-Zorg met het akkoord instemt. Bij andere tot de FBZ behorende organisaties is ofwel de uitslag van de ledenraadpleging nog niet afgerond, ofwel men stemde eveneens in met het bereikte resultaat. Aangezien ook enkele beroepsverenigingen tegen het resultaat hebben gestemd beraadt de FBZ zich nog over haar standpunt.Volledigheidshalve bijgaand nogmaals het onderhandelaarsakkoord.