Verzekeraars bijna akkoord met convenant

op .

Zorgverzekeraars staan op het punt een convenant te tekenen met minister Edith Schippers van VWS en de ziekenhuizen. Het doel is om de groei van het zorgvolume te beperken tot 2,5 procent.

Verzekeraars bijna akkoord met convenantZorgverzekeraars staan op het punt een convenant te tekenen met minister Edith Schippers van VWS en de ziekenhuizen. Het doel is om de groei van het zorgvolume te beperken tot 2,5 procent.
Dat bleek afgelopen donderdag 23 juni bij een congres van het ministerie van VWS in het Universitair Medisch Centrum Utrecht over ziekenhuisbekostiging. Minister Schippers toonde zich in haar toespraak ingenomen met de steun van de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen. Tweederde van de NVZ-leden heeft afgelopen woensdag tijdens een algemene ledenvergadering ingestemd met de concepttekst van het convenant. De zorgverzekeraars gebruiken het weekend om het eens te worden over de interpretatie van formuleringen. Schippers geeft ze nog maximaal twee weken. De onderhandelingen duren al maanden.
Hoofdrol zorgverzekeraars

“Het zou me een lief ding waard zijn als het convenant er komt”, verklaarde Schippers. Ze zei niet te geloven in het vanuit Den Haag opleggen van haar beleid met enkel wetten en regels. “In de sector moet er een intrinsieke overtuiging zijn dat dit de kant is die we op gaan.” Hoofddoel van het akkoord is het beperken van de groei van het zorgvolume tot 2,5 procent. Verzekeraars krijgen daarbij een hoofdrol. Schippers wil dat ze niet meer inkopen dan nodig is en dat ze letten op gepast gebruik. “Ze moeten zuinig en zinnig inkopen.”
Afdwingen kwaliteit en doelmatigheid

Martin Bontje, vice-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, verwacht een aardverschuiving bij de zorginkoop. Tot nu toe steken zorgverzekeraars daar niet veel energie in, omdat behaalde voordelen door de risicoverevening achteraf gedeeld moeten worden met andere verzekeraars. Omdat Schippers de verevening de komende drie jaar geleidelijk afschaft, wordt de inkoop van ziekenhuiszorg “zeer interessant”, voorspelt Bontje. Hij verwacht dat verzekeraars forse verbeteringen in kwaliteit en doelmatigheid zullen afdwingen.
Volumeplafond op b-segment

Zorgverzekeraars zullen veel scherper dan voorheen afspraken maken over hoeveel zorg zij inkopen. Ook het zorgvolume van het b-segment van vrije prijzen, dat in 2012 wordt uitgebreid naar zeventig procent, zal voortaan door verzekeraars worden gelimiteerd. Daarnaast verwacht Bontje dat verzekeraars serieus werk gaan maken van de concentratie en specialisatie van ziekenhuiszorg.
Sluiten SEH's

Als voorbeeld noemde hij het terugdringen van het aantal ziekenhuizen met spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s). Bontje realiseert zich dat het sluiten van SEH’s vergaande consequenties kan hebben voor ziekenhuizen “Maar je treft nu niet overal de kwaliteit die je zou wensen op SEH’s. Door concentratie wordt de acute zorg beter en goedkoper.” Verzekeraars gaan een herstructureringsfonds instellen om de gevolgen op te vangen.
Overschrijdingen

Verzekeraars leggen zich naar verwachting niet keihard vast op de groei van 2,5 procent. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Als er de komende jaren toch nog overschrijdingen komen, dan zullen die niet automatisch worden teruggevorderd bij de zorgaanbieders, zoals tot nu toe gebruikelijk is. “Dan gaan we onderzoeken wat de oorzaak is en geldt het principe dat de vervuiler betaalt”, licht vice-voorzitter NVZ Chiel Huffmeijer toe.Bron: Zorgvisie