Akkoord Eindbod CAO Academische Ziekenhuizen

op .

Leden van de vakcentrales zijn in grote meerderheid akkoord met het eindbod van de vereniging van UMC’s voor een nieuwe CAO UMC (Ac. Ziekenhuizen). Dit leidt ertoe dat de cao definitief ondertekend gaat worden.

Akkoord Eindbod CAO Academische Ziekenhuizen

Leden van de vakcentrales zijn in grote meerderheid akkoord met het eindbod van de vereniging van UMC’s voor een nieuwe CAO UMC (Ac. Ziekenhuizen). Dit leidt ertoe dat de cao definitief ondertekend gaat worden.Over het algemeen wordt het eindbod van de NFU, de werkgeversorganisatie van UMC’s, als het hoogst haalbare beschouwd. In het eindbod is een loonsverhoging opgenomen: per 1 augustus 2011 1% structureel, per 1 augustus 2012 1,6% structureel, per 1 december 2012 0,25% incidenteel over het salaris en per 1 januari 2013 een verhoging van 0,3% van het persoonlijk budget. Ondanks de kortingen vanuit de ministeries heeft de werkgever de nullijn laten vallen en zijn negatieve voorstellen zoals  het aantasten van de toeslagen onregelmatige diensten en de afschaffing van de bescherming voor 55 plussers van tafel. De bonden realiseren zich dat het een schraal eindbod is hetgeen niettemin gezien wordt als het hoogst haalbare.In gesprek blijven

De onderhandelingen over de nieuwe CAO UMC hadden een moeizaam verloop. Iedereen is blij dat er uiteindelijk toch een nieuwe CAO is en wil graag met de werkgever in gesprek blijven over de afspraken die gemaakt zijn over het persoonlijk budget en de vernieuwingsagenda.De UMC’s worden het komend jaar geconfronteerd met grote kortingen. Deze kortingen hebben ook gevolgen voor de werknemers.


Klik hier voor het eindbod