Er is een akkoord voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg.

op .

Er is een akkoord voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. De CAO krijgt een looptijd van 3 jaar met in totaal een loonsverhoging van 6,25%, waarvan 0,5% eenmalig.

Er is een akkoord voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. De CAO krijgt een looptijd van 3 jaar met in totaal een loonsverhoging van 6,25%, waarvan 0,5% eenmalig. De vakbonden hebben vrijdagmiddag 17 juni een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Gehandicaptenzorg (GHZ). De 160.000 medewerkers in de GHZ krijgen 5,75 procent structurele loonsverhoging en eenmalig 0,5 procent. ‘Een meer dan acceptabel resultaat’,  is het algehele commentaar van de bonden.Looptijd

De CAO Gehandicaptenzorg heeft een looptijd 3 jaar,  van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.Loon

De volgende afspraken zijn gemaakt over een loonsverhoging: in 3 jaar totaal 4,75% structureel en 0,5% eenmalig (per 1 okt. 2011).

 1 oktober 2011; 1,25 %

1 juli 2012:1,5 %

1juli 2014: 2 %

 De eindejaarsuitkering gaat in deze 3 jaar met 1% omhoog van 5,75 % naar 6,75 %. En het systeem van de eindejaarsuitkering wordt anders: alle werknemers krijgen naar rato de EJU en niet zoals nu is geregeld alleen die werknemers die op 31 december van een jaar in dienst zijn. Dit houdt in dat zo'n 20.000 werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd nu WEL een eindejaarsuitkering gaan krijgen.Loongebouw

De huidige aanloopschalen in de CAO gaan verdwijnen. Per functiegroep zijn dat er 7 of 8. Die worden vervangen door 2 periodieken onder de huidige functieschalen. Voor werknemers die geen ervaring hebben is dit een verbetering. Die blijven niet in de aanloopschalen hangen maar komen rechtsreeks in de functieschaal.

 Functieschaal 35 krijgt een extra (11de) periodiek. Voor werknemers aan het maximum van de schaal levert dit 60 euro per maand extra op. De stagevergoeding gaat van 275 euro naar 310 euro per maand. Dit is een verhoging van 35 euro per maand.PBL

De huidige PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) blijft in tact. Enkele verschillen in uitleg worden verduidelijkt.

 De bovenwettelijke vakantiedagen (=22) en de PBL (=35) uren worden samengevoegd en vormen één budget. 22 uren van dit budget kunnen per jaar worden aangewend voor doelen in het meerkeuze systeem.Arbeidsvoorwaarden

De huidige woonwerk vergoeding van vaste bedragen met een eigen bijdrage van 48 euro per maand vervalt. Er komt  een vergoeding van 8 cent per kilometer tot een maximum van 30 kilometer enkele reis per dag.

 Het scholingsbudget gaat van 1,5% naar minstens 2% van de loonsom. De Ondernemingsraden maken decentraal een scholingsplan. Instellingen met minder dan 250 werknemers krijgen ook een vakbondsconsulent, voor 4 uur per week. Over roosteren en arbeidstijden is een studieafspraak gemaakt. Er is geen verbinding met inzetbaarheid en ORT toeslag. Werkgevers hebben voorstellen op dit punt ingetrokken.

 

Sociaal plan

Er is nu een verplichting tot het voeren van overleg, dat wordt uitgebreid met een aantoonbare inspanning om te komen tot een sociaal plan met de vakbonden. Deze afspraak voorkomt dat de werkgever snel met de OR zaken wil doen over een sociaal plan.WIA

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% is er geen ontslag en is het loon van de vervangende arbeid minstens 70%.


Voor gehele onderhandelaarsresultaat: Klik hier