GGZ gaat over tot harde actie en last opnamestop in; cao onderhandelingen opgeschort.

op .

De leden van GGZ Nederland gaan met een opnamestop protesteren tegen de draconische bezuinigingen van Minister Schippers van VWS. Zij kondigde vorige week aan 600 miljoen euro te willen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De opnamestop zal zich in estafette vorm langs de instellingen verspreiden vanaf 27 juni

GGZ gaat over tot harde actie en last opnamestop in; cao onderhandelingen opgeschort.
De leden van GGZ Nederland gaan met een opnamestop protesteren tegen de draconische bezuinigingen van Minister Schippers van VWS. Zij kondigde vorige week aan 600 miljoen euro te willen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De opnamestop zal zich in estafette vorm langs de instellingen verspreiden vanaf 27 juni.

De actie is vooral gericht op de invoering van een eigen bijdrage voor patiënten. De eigen bijdrage is discriminerend, stigmatiserend en onbetaalbaar voor de meest kwetsbare patiënten. De verwachting is dat mensen met psychische problemen noodzakelijke zorg zullen gaan mijden, met alle gevolgen van dien voor henzelf en voor de leefbaarheid en veiligheid in Nederland.
Kaalslag voor de ggz

Naast de gevolgen voor de patiënten hebben de maatregelen van de minister ook grote gevolgen voor de instellingen. Het is een onnodige en onevenredige kaalslag voor de sector. De ggz is verantwoordelijk voor 10% van de omzet in de zorg, maar krijgt nu 35% van de bezuinigingen in de zorg in de schoenen geschoven. In eerdere overleggen met het ministerie van VWS heeft de sector gewezen op goede alternatieven om besparingen te realiseren, zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of nieuwe eigen bijdragen nodig zijn. Deze alternatieven zijn bijvoorbeeld vereenvoudiging van de financiering, versterking van de eerstelijns ggz, en meer nadruk op ambulantisering, e-mental health en preventie.

Naast de opnamestop schort de brancheorganisatie voor de ggz voorlopig ook het overleg met de minister van VWS op en de gesprekken met de bonden over een nieuwe CAO. In een schrijven is de bonden een opschorting tot na prinsjesdag 2011 voorgehouden.