DE HOVEN SCHAFT ALLE REGELS AF IN DE OUDERENZORG

op .

Ouderenzorginstelling De Hoven uit Noord-Groningen gaat alle regels afschaffen op drie afdelingen. Het experiment onder de naam ‘Zorg Zonder Regels’ moet een einde maken aan onnodige bureaucratie. Bovendien geeft het bewoners en medewerkers meer ruimte om zelf te bepalen hoe hun dagen eruitzien.

DE HOVEN SCHAFT ALLE REGELS AF IN DE OUDERENZORGOuderenzorginstelling De Hoven uit Noord-Groningen gaat alle regels afschaffen op drie afdelingen. Het experiment onder de naam ‘Zorg Zonder Regels’ moet een einde maken aan onnodige bureaucratie. Bovendien geeft het bewoners en medewerkers meer ruimte om zelf te bepalen hoe hun dagen eruitzien.

Op de drie afdelingen wordt voor een bepaalde periode de dwingende werking van protocollen, regels, beschreven processen en registraties stopgezet. Doel van het project is het terugdringen van bureaucratie en regelgeving waardoor meer aandacht ontstaat voor de wensen, behoeften en het welbevinden van de ouderen.
Doorgeslagen regelgeving

Jannie Nijlunsing, bestuurder van De Hoven, stelt dat de doorgeslagen regelgeving vaak een hogere kwaliteit van leven in de weg staat. “Onze bewoners hebben meer behoefte aan aandacht dan perfect nageleefde protocollen. Het gaat ons erom dat ouderen zo veel mogelijk kunnen doorgaan met het leven dat zij gewend zijn. Vaak kunnen zij zelf heel goed aangeven welke ondersteuning en zorg zij daarbij nodig hebben. Daar is in de zorg de laatste jaren veel te weinig naar geluisterd, dat moet anders.” Als voorbeeld noemt Nijlunsing een echtpaar waarvan de man graag een bedhek wil voor zijn vrouw. “Dit is een vrijheidsbeperkende maatregel die ontmoedigd wordt in de zorg. Te veel van deze maatregelen zorgen namelijk voor een korting op het tarief. In dit geval zouden we beter af zijn zonder deze regel.”
Chaos?

Bang voor totale chaos is Nijlunsing niet. “Ook zonder regels en protocollen blijft het natuurlijk belangrijk dat mensen de juiste medicijnen krijgen, dat het eten goed is en het gebouw schoon. Maar zoals een bewoner laatst tegen mij zei: 'Je ziet ook wel of het schoon is.' En dat is natuurlijk ook zo, daar heb je geen protocol voor nodig.” Bovendien worden niet alle regels in één keer afgeschaft. “Per afdeling kijken we welke tien à vijftien regels organisatorisch afgeschaft kunnen worden. Als de afschaffing na een paar maanden niet blijkt te werken, dan voeren we de regel weer in. En als we in onze werkwijze botsen met instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan gaan we in gesprek en proberen elkaar in het midden te vinden.”
Politiek is enthousiast

Ook in Den Haag wordt positief gereageerd. Volgens Nijlunsing zijn de regeringspartijen enthousiast. Zo noemde VVD’er Tamara Venrooy het project "een navolgenswaardig initiatief". Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten reageerde kritischer op het project en stelde dat “iedereen een hekel heeft aan regels, maar soms zijn ze nodig voor de veiligheid. We moeten niet doen alsof wij dergelijke regels direct weg kunnen mikken. Wij gaan voortvarend aan de slag met het snoeien van overbodige regels.”
Project

Het project ‘Zorg Zonder Regels’ start op 1 juli en wordt ondersteund door Menzis, UMC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Als het project succesvol is, wil De Hoven het concept ook op andere afdelingen invoeren.Bron: Zorgvisie