Schippers vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg

op .

Minister Schippers (VWS) vraagt de SER advies over het betaalbaar houden van de gezondheidszorg voor toekomstige generaties. Hieraan wordt de vraag gekoppeld hoe voorkomen op langere termijn onoplosbare knelpunten op de arbeidsmarkt zijn te voorkomen

Schippers vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg
Minister Schippers (VWS) vraagt de SER advies over het betaalbaar houden van de gezondheidszorg voor toekomstige generaties. Hieraan wordt de vraag gekoppeld hoe voorkomen op langere termijn onoplosbare knelpunten op de arbeidsmarkt zijn te voorkomen. Ook legt Schippers de SER de vraag voor hoe effectieve verbindingen te maken zijn tussen drie grote uitgavencategorieën van burger: kosten voor de woning, zorguitgaven en opbouw van het pensioen.

De adviesaanvraag aan de SER is mede namens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Schippers wil het advies begin 2013 ontvangen.
Zorguitgaven en koopkracht

De collectieve zorguitgaven vormen een steeds groter deel van het bruto binnenlands product: van 7,4% in 1998 naar  9,8 % in 2010. Wanneer de stijging zich in dit tempo voortzet, dreigt een onhoudbare situatie; niet alleen voor de schatkist. Zo stijgen de zorguitgaven sneller dan de groei van de economie en drukken ze de koopkracht van burgers. Ook kan het mechanisme van solidariteitsoverdrachten van gezonden naar zieken, van jongeren naar ouderen, van hoge naar lage inkomens en van werkenden naar niet-werkenden onder druk komen te staan. Schippers constateert verder dat 3 grote uitgavencategorieën de levensloop van de gemiddelde burger domineren: de kosten voor zijn woning, de uitgaven voor zijn zorg en de opbouw van zijn pensioen.
Beheersen groei collectieve zorguitgaven

Schippers vraagt de SER advies hoe het groeitempo van de collectieve uitgaven in (curatieve en langdurige) zorg  kan worden verlaagd en structureel te beheersen is. Hierbij moet ook de rol die sociale partners daarbij kunnen vervullen worden betrokken. Eveneens wil de bewindsvrouw aandacht voor de inrichting, (markt)ordening en financiering van zorg, daarbij rekening houdend met de  betaalbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Schippers wil verder inzicht in de mogelijkheden van burgers om pensioeninkomen en  vermogen in te zetten voor zorgarrangementen. Tot slot wil ze geadviseerd worden over hoe te anticiperen op lange termijn-personeelstekorten in de zorgsector, afgestemd met mogelijke gevolgen daarvan voor andere sectoren.

De forse stijging van de zorguitgaven wordt veroorzaakt door uiteenlopende factoren als de vergrijzing, medisch-technologische ontwikkelingen en het gegeven dat er steeds meer chronisch zieken zijn. In deze kabinetsperiode wordt € 15 miljard extra voor de zorg uitgetrokken. Wanneer er op korte termijn niet zou worden ingegrepen, zouden de kosten in 2015 een overschrijding van circa € 3 miljard kunnen laten zien. Om die reden heeft minister Schippers vorige week maatregelen afgekondigd om de uitgavengroei in de zorg te temperen. Ondanks alle maatregelen blijft er financiële ruimte om de zorg beheerst te laten groeien.
Bron: VWS