UMC's verliezen veel omzet

op .

Academische ziekenhuizen verliezen gemiddeld 26 procent omzet door de invoering van prestatiebekostiging en DOT (dbc’s op weg naar transparantie). Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

UMC’s verliezen veel omzetAcademische ziekenhuizen verliezen gemiddeld 26 procent omzet door de invoering van prestatiebekostiging en DOT (dbc’s op weg naar transparantie). Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Minister Edith Schippers van VWS wil per 1 januari 2012 de functiegerichte bekostiging (FB-systematiek) vervangen door prestatiebekostiging. Tegelijkertijd moeten ziekenhuizen overgaan van dbc’s op DOT. Deze veranderingen leiden bij de acht universitair medische centra (umc’s) tot een financiële aardverschuiving. Hun inkomsten zullen onder de nieuwe bekostiging in 2012 gemiddeld 26 procent minder zijn dan nu, blijkt uit NZa-onderzoek.
Overgangsregeling dempt effect

Een overgangsregeling dempt het effect. Ziekenhuizen krijgen in 2012 nog 95 procent van het verschil tussen de huidige en de nieuwe omzet gegarandeerd. In 2013 geldt de garantie voor 70 procent van het verschil.
NZa: het komt niet door DOT

De NZa wijt de sterke teruggang niet aan DOT, maar aan het afschaffen van de FB-systematiek. Daarin krijgen ziekenhuizen allerlei vergoedingen die vervallen bij de invoering van prestatiebekostiging. De nieuwe systematiek is gebaseerd op de kosten die ziekenhuizen in de praktijk maken. De NZa stelt dat de effecten daarom gewenst zijn en bij prestatiebekostiging met dbc’s ook zouden optreden.
NZa: zelf oplossen

Verder schrijft de NZa dat de uitbreiding van het b-segment naar 70 procent ziekenhuizen en verzekeraars veel ruimte biedt om in onderhandelingen afspraken te maken over specialisatie. Het is “gezien het zeer grote vrije segment in de macht van partijen zelf om opbrengsten en kosten waar nodig in balans te brengen”. Verder moet de overheid de DOT-systematiek voor het gereguleerde segment verbeteren.
Academische zorg verdwijnt

Voorzitter Elmer Mulder van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra vindt het “onbegrijpelijk” dat de NZa stelt dat het omzetverlies niets heeft te maken met DOT. “Als deze plannen zo doorgaan, hebben we geen academische zorg meer in Nederland. Het is algemeen bekend dat DOT onvolledig is. De kostprijzen voor academische zorg kloppen niet. Ook is er geen rekening gehouden met de extra kosten voor patiënten met comorbiditeit en de zeer hoge kosten bij patiënten met een onvoorspelbaar ziekteverloop. ”
Tien procent omzetdaling

Ook voor topklinische en algemene ziekenhuizen leidt de nieuwe bekostigingssystematiek tot verschuivingen van respectievelijk -1 en +2,6 procent. 55 procent van de instellingen kent minder dan 10 procent verschuivingen, positief dan wel negatief. Bij 25 procent van de instellingen is er een daling van inkomsten van meer dan 10 procent.


Bron: Zorgvisie