Twaalf ggz-instellingen gaan op in GGZ Ecademy

op .

Twaalf ggz-instellingen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan onder de naam GGZ Ecademy. Doel van deze samenwerking is het ontwikkelen, inkopen en delen van e-learning content.Daarmee moeten kennis en vaardigheden in de ggz worden geborgd en vermeerderd. De initiatiefnemers van de GGZ Ecademy zijn Ad Bus van GGZ Drenthe, Frans Vermeulen van Parnassia Bavo groep en Paul Westmeijer van Altrecht. 

Twaalf ggz-instellingen gaan op in GGZ Ecademy
Twaalf ggz-instellingen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan onder de naam GGZ Ecademy. Doel van deze samenwerking is het ontwikkelen, inkopen en delen van e-learning content.Daarmee moeten kennis en vaardigheden in de ggz worden geborgd en vermeerderd. De initiatiefnemers van de GGZ Ecademy zijn Ad Bus van GGZ Drenthe, Frans Vermeulen van Parnassia Bavo groep en Paul Westmeijer van Altrecht. 
GGZ Ecademy

De volgende instellingen maken deel uit van de GGZ Ecademy: GGZ Drenthe, Arkin, Parnassia Bavo groep, Pro Persona, Dimence, GGZ Friesland, Reinier van Arkel, Rivierduinen, GGZ Eindhoven, GGZ inGeest, GGZ Centraal en Altrecht. De GGZ Ecademy staat open voor deelname van andere instellingen die een ggz-erkenning hebben en instellingen die in de uitvoering van ketenzorg met de ggz samenwerken.
E-learning

De GGZ Ecademy neemt het ontwikkelen van e-learning content in eigen hand om zo tegen gunstige voorwaarden over kwalitatief goede en actuele e-learning modules te beschikken. Het extern beschikbare aanbod van e-learning content voor de GGZ is nog zeer gering meldt GGZ Ecademy in een persverklaring. “Verschillende aanbieders rond e-learning content tonen interesse maar de kosten van de aanschaf van deze producten zijn hoog en afspraken over eigendom en gebruiksrechten zijn niet altijd in het voordeel van de GGZ-instelling.”
Ontwikkeling

In een later stadium gaat de GGZ Ecademy ook de e-learning content beheren, onderhouden en zo nodig actualiseren. Alle deelnemers betalen een contributie om de kosten van het project te kunnen dekken.

De eerste fase van de samenwerking bestaat uit een projectmatige samenwerking voor anderhalf jaar. Hierin wordt vooral ervaring opgedaan met het gezamenlijk ontwikkelen, onderhouden, inkopen en distribueren van e-learning content. Daarbij worden de juridische en financiële aspecten van de samenwerking verder uitgewerkt in een definitief voorstel aan de Raden van Bestuur.
Bron: Skipr