Voortgang CAO GGZ

op .

Werkgevers- en werknemersorganisaties overlegden op 8 juni over de nieuwe cao Geestelijke Gezondheidszorg. De onderhandelingen zitten sinds vorige maand muurvast. De voorstellen van de werkgevers verslechteren het toch al zware werk van de GGZ werknemers.

Voortgang CAO GGZ
Werkgevers- en werknemersorganisaties overlegden op 8 juni over de nieuwe cao Geestelijke Gezondheidszorg. De onderhandelingen zitten sinds vorige maand muurvast. De voorstellen van de werkgevers verslechteren het toch al zware werk van de GGZ werknemers.

Gelukkig is een aantal verslechteringvoorstellen van werkgeverskant inmiddels van tafel. Deze afspraken worden weggezet in studieafspraken.Looptijd

Ondanks dat er voor de ziekenhuizen een 3-jarige cao is afgesloten, vinden werkgevers dat er voor de cao GGZ te veel gaat veranderen om een cao tot 2014 af te sluiten. Er volgen bezuinigingen, veranderingen in wetgeving als de WMO en de AWBZ. De bonden willen , als er dan toch een 1-jarige cao wordt afgesloten, tenminste een fatsoenlijke loonsverhoging, verbetering van de eindejaarsuitkering en verbetering van de reiskostenvergoeding.Ook verbeteringen op het gebied van WIA regelingen, positie van stagiaires, mogelijkheden om vrijwillig door te werken na je 65e verjaardag en de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie-uren waardevast in het PLB te stoppen, staan op de wenslijst. En psychologisch specialisten moeten dezelfde rechten krijgen als artsen.

Helaas heeft het overleg van 8 juni niet tot resultaat mogen leiden, zo constateerden de bonden. Na veel schorsingen  hopen de bonden dat het overleg communicatief beter gaat verlopen en er een akkoord wordt bereikt dat medewerkers in de GGZ verdienen. Op 29 juni is de volgende onderhandeling.