Psychologen tegen overheveling jeugd-GGZ

op .

De Nederlandse Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) raadt met klem af om de Jeugd-GGZ over te hevelen naar de gemeenten. Dat schrijft de vereniging in een gisteren verstuurde brief aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS.

Psychologen tegen overheveling jeugd-GGZDe Nederlandse Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) raadt met klem af om de Jeugd-GGZ over te hevelen naar de gemeenten. Dat schrijft de vereniging in een gisteren verstuurde brief aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS.

De psychologen en psychotherapeuten vrezen dat kinderen die geestelijke zorg nodig hebben, dan afhankelijk worden van het beschikbare budget bij gemeenten. Daardoor zou niet langer meer sprake zijn van een verzekerd recht, met name omdat het risico ‘zeer aannemelijk’ is dat de jeugd-GGZ ondersneeuwt bij de jeugdzorg. Daarin is vaak sprake van zeer ernstige situaties, waardoor gemeenten aan die kinderen prioriteit zullen geven, zo schrijft de vereniging. “Het is echter goed te bedenken dat een kind dat bijvoorbeeld kampt met angststoornissen, wel degelijk hulp nodig heeft. Weliswaar geen jeugdzorg, maar wel jeugd-GGZ. Dit kind mogen we niet in de steek laten!”
Stapeling

De zorg moet ook door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten geleverd kunnen blijven worden. Dat zorgt volgens de NVVP voor vroegtijdige aanpak van de problematiek zodat stapeling van problemen wordt voorkomen. De vereniging spreekt verder haar zorg uit over het kennisniveau bij gemeentes over  geestelijke jeugdproblematiek. Ook wijst de NVVP op onduidelijkheden over de bekostigingssystematiek en het tarief dat de gemeenten mogen hanteren.
Aanpak AWBZ

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten maakte vorige week een pakket maatregelen voor de AWBZ bekend. De jeugd-GGZ en de zorg voor kinderen met een licht verstandelijke handicap (jeugd-lvg-zorg) worden overgeheveld naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiertoe heeft het kabinet besloten om te komen tot één financieringssysteem voor de jeugdzorg.
Bron: Skipr