Gehandicapten- en revalidatiefonds fuseren

op .

Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds in Bunnik zijn per 1 juni gefuseerd tot de stichting Meedoen mogelijk maken. Deze beoogt de kwaliteit van leven van mensen met een handicap te verbeteren en hun functioneren in de samenleving te verbeteren.

Gehandicapten- en revalidatiefonds fuseren
Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds in Bunnik zijn per 1 juni gefuseerd tot de stichting Meedoen mogelijk maken. Deze beoogt de kwaliteit van leven van mensen met een handicap te verbeteren en hun functioneren in de samenleving te verbeteren.
Meedoen mogelijk maken

De stichting financiert en initieert concrete projecten op alle levensterreinen en wetenschappelijk (revalidatie)onderzoek. Onder de paraplu van de nieuwe stichting blijven de namen en activiteiten van het Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds onveranderd. Ook blijven de opbrengsten en bestedingen apart gericht op de specifieke doelgroepen van de fondsen.

Mechteld van den Beld, directeur van het Revalidatiefonds, wordt nu directeur van de stichting Meedoen mogelijk maken.
Fusie

Door de bundeling van kennis en ervaring, in combinatie met nieuwe mogelijkheden voor een efficiënte bedrijfsvoering, kunnen de fondsen meer financiële middelen beschikbaar stellen voor  mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of chronische ziekte. Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten zijn beiden actief op alle levensterreinen, zoals arbeid, wonen, vrije tijd, onderwijs en sport voor mensen met een handicap. 
Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds zet zich in voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, zodat zij optimaal kunnen functioneren en weer kunnen meedoen in de samenleving. Het Revalidatiefonds financiert vanuit deze missie een breed scala projecten en wetenschappelijk onderzoek.
Fonds verstandelijk gehandicapten

Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil mensen met een verstandelijke handicap in staat stellen als volwaardige mensen te participeren in de samenleving. Het fonds ondersteunt daartoe wetenschappelijk onderzoek en projecten van verstandelijk gehandicapten en hun directe omgeving.