West-Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken

op .

Drie West-Brabantse ziekenhuizen een convenant getekend waarin ze hun intentie tot regionale samenwerking vastleggen.

Overlappen

Het gaat om het Amphia Ziekenhuis in Breda/Oosterhout,  het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom

West-Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken
Drie West-Brabantse ziekenhuizen een convenant getekend waarin ze hun intentie tot regionale samenwerking vastleggen.

Overlappen

Het gaat om het Amphia Ziekenhuis in Breda/Oosterhout,  het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. De verzorgingsgebieden van de drie ziekenhuizen overlappen elkaar. Door de krachten te bundelen in verschillende samenwerkingsprojecten zal elk van de ziekenhuizen beter in staat zijn om aan de kwaliteits- en volumenormen zoals deze door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld te voldoen. Het topklinische karakter van het Amphia Ziekenhuis sluit daarnaast goed aan bij het brede basiszorgaanbod van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis.
Concentratie

De samenwerking in West-Brabant beoogt bij te dragen aan de wens van het ministerie van VWS en van zorgverzekeraars tot concentratie van zorg en zal in nauw overleg met zorgverzekeraars vormgegeven worden. Door de krachten te bundelen en expertise van medisch specialisten waar wenselijk en mogelijk uit te wisselen, wordt de kwaliteit van zorg aan patiënten verder versterkt. De ziekenhuizen blijven alledrie onder hun eigen naam opereren.
Bron: Skipr