Kabinet presenteert maatregelen AWBZ

op .

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft de maatregelen gepresenteerd waarmee het kabinet de AWBZ in de hand wil houden. Het pgb wordt ingeperkt en een deel van de AWBZ gaat naar de gemeenten. 

Alleen cliënten met een verblijfsindicatie komen straks nog in aanmerking voor een pgb. Voor die groep stijgt het budget ook met 5 procent. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen.

Kabinet presenteert maatregelen AWBZStaatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft de maatregelen gepresenteerd waarmee het kabinet de AWBZ in de hand wil houden. Het pgb wordt ingeperkt en een deel van de AWBZ gaat naar de gemeenten. 

Alleen cliënten met een verblijfsindicatie komen straks nog in aanmerking voor een pgb. Voor die groep stijgt het budget ook met 5 procent. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen.
Fraude PGB

Het kabinet wil fraude met het pgb tegen gaan. Zorgkantoren zullen mensen die voor het eerst pgb ontvangen voortaan actief ondersteunen bij het gebruik van hun budget. Cliënten moeten eerst een zorgplan opstellen en krijgen pas daarna het toegezegde bedrag. Dat wordt bovendien alleen nog maar gestort op speciaal voor het pgb geopende bankrekeningen. Vanaf 1 januari 2012 kan een budgethouder het pgb niet meer inzetten voor bemiddelingsbureau’s. Patiëntenorganisaties hebben boos gereageerd.
Scheiden wonen en zorg

Het kabinet neemt ook andere maatregelen. Zo worden wonen en zorg gescheiden. De zorgkantoren worden opgeheven en vanaf 2013 zullen de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ. Ook moeten instellingen hun bestuur verbeteren en komt er een betere toetsing van fusies.
Gemeenten

Daarnaast zal een deel van de langdurige zorg zoals begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten gaan. Daarvoor wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast. Die maatregel gaat in vanaf 2013. Ook wordt de IQ-maatregel uit het regeerakkoord een jaar uitgesteld. Met die maatregel vervalt uiteindelijk het recht op zorg voor licht verstandelijk gehandicapten met een IQ tussen 70 en 85.
Noodzaak

De maatregelen zijn noodzakelijk omdat iedere burger nu 330 euro AWBZ-premie per maand betaald. Volgens het kabinet zal dat bedrag verdubbelen als de regelingen niet worden aangepast. Door de maatregelen die het kabinet nu neemt, kan de AWBZ jaarlijks met 2,5 procent blijven groeien. Daar bovenop is ruim 850 miljoen euro per jaar beschikbaar om te investeren in extra personeel en opleidingen om zo de kwaliteit van de (ouderen)zorg te verbeteren. Ook wordt € 10 miljoen per jaar uitgetrokken om oudermishandeling tegen te gaan.


Bron: Skipr