Orbis klautert uit diep dal

op .

Orbis Medisch en Zorgconcern heeft over 2010 een verlies van 2,9 miljoen euro geleid. Vorig jaar kwam Orbis door de uit de hand gelopen nieuwbouwkosten nog bijna 20 miljoen in de min uit.

Orbis klautert uit diep dal
Orbis Medisch en Zorgconcern heeft over 2010 een verlies van 2,9 miljoen euro geleid. Vorig jaar kwam Orbis door de uit de hand gelopen nieuwbouwkosten nog bijna 20 miljoen in de min uit.
Operationeel resultaat

Het Limburgse ziekenhuis concludeert dat na een flinke afslankingsoperatie de weg omhoog weer is ingeslagen en spreekt de verwachting uit dat Orbis in 2011 weer winstgevend is. Orbis baseert deze verwachting ondermeer op het relatief hoge operationele resultaat. “Het operationele resultaat van het ziekenhuis als percentage van de omzet is –exclusief afschrijvingen-, met bijna 20 procent ruim hoger dan het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland”, reageert bestuurder en CFO Luvic Janssen. “Deze sterke operationele prestaties leiden tot gezonde kasstromen en vormen een solide basis om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan onze rente- en aflossingsverplichtingen.”
Toekomstproof

Net als zorginstellingen elders in Nederland krijgt Orbis te maken met bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Toch ziet Janssen de toekomst met vertrouwen tegemoet. Volgens Janssen is zowel de cure- als de care-tak van concern het afgelopen jaar ‘toekomstproof’ ingericht. “Vanaf 2011 zetten we verder in op groei en samenwerking, waarbij de focus ligt op het voortdurend optimaliseren van de zorg in de regio met een gezonde solvabiliteit als stevige ruggengraat”, aldus Janssen.