Ondoorzichtige kwaliteitsmeting kost VVT geld

op .

Zorgaanbieders in de verzorging, verpleging en thuiszorg lijden onnodig financiële schade als gevolg van administratieve fouten rond kwaliteitsregistratie. Dit stelt ActiZ. Bij de brancheorganisatie zijn vijfentwintig organisaties bekend waar gegevensverwerking is misgelopen, met mogelijke tariefkorting als gevolg.

Ondoorzichtige kwaliteitsmeting kost VVT geldZorgaanbieders in de verzorging, verpleging en thuiszorg lijden onnodig financiële schade als gevolg van administratieve fouten rond kwaliteitsregistratie. Dit stelt ActiZ. Bij de brancheorganisatie zijn vijfentwintig organisaties bekend waar gegevensverwerking is misgelopen, met mogelijke tariefkorting als gevolg.
Formulieren

De aard van de administratieve missers lopen volgens ActiZ uiteen. Soms wordt de aangeleverde kwaliteitinformatie die verzameld wordt via het kwaliteitsprogramma Zichtbare Zorg afgekeurd op procedurele gronden, zoals het aanleveren van een paar formulieren te veel. In andere gevallen is de kwaliteitsinformatie na verwerking zonder duidelijke opgaaf van reden alsnog afgekeurd.  Ook worden er volgens ActiZ fouten gemaakt bij het doorrekenen van enkele specifieke kwaliteitsindicatoren, zoals het risico op ondervoeding en risicosignalering.
Terugkoppeling

ActiZ wijst er daarnaast op dat het erg lang duurt voordat de door de aanbieders geregistreerde kwaliteitsinformatie wordt teruggekoppeld. Deze terugkoppeling kan volgens ActiZ wel anderhalf jaar duren. Dit maakt dat zorgkantoren bij de zorginkoop vaak verouderde informatie gebruiken.  Ook is de beoordeling van de aangeleverde indicatoren zo weinig inzichtelijk, dat ActiZ vragen stelt bij de betrouwbaarheid in den brede.
Onacceptabel

ActiZ zegt zich samen met de lidorganisaties sterk te maken voor transparantie over de kwaliteit van zorg, maar vindt het onacceptabel dat aanbieders onder het mom van transparantie worden afgerekend op foutieve indicatoren. Onjuiste dan wel onbetrouwbare of om administratieve redenen geheel ontbrekende gegevens in het jaardocument, leiden bij gebruik door de zorgkantoren en de Inspectie immers tot tariefkortingen en financiële schade of reputatieschade, aldus ActiZ. Gezien de vele fouten roept de brancheorganisatie op bij zorginkoop en toezicht geen zorginhoudelijke indicatoren uit meetjaar 2010 te gebruiken.