Werkgevers vrezen overheveling revalidatie

op .

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er bij het kabinet op aan om de geriatrische revalidatiezorg niet over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De werkgevers vrezen een lastenverzwaring van ruim 300 miljoen euro. 

Werkgevers vrezen overheveling revalidatie
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er bij het kabinet op aan om de geriatrische revalidatiezorg niet over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De werkgevers vrezen een lastenverzwaring van ruim 300 miljoen euro. 
Werkgeversbijdrage

In 2010 werd via de AWBZ 620 miljoen euro uitgegeven aan kortdurende revalidatie van geriatrische patiënten. Als deze zorg wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet komt de helft van dit bedrag via de werkgeversbijdrage op het bordje van de werkgevers.  “Dat is een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven bovenop de toch al oplopende werkgeverslasten in de Zvw”, zo waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland.
Lastenneutraal

ls het kabinet toch kiest voor overheveling dan moet deze operatie wat de werkgevers betreft “lastenneutraal” verlopen. De extra werkgeverslasten moeten gecompenseerd worden, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland, anders komen economische groei en banenaanwas in het gedrang. Donderdag 26 mei staat de overheveling op de agenda van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid.
Bron: Skipr