Verzuimrapportage ggz over het jaar 2010

op .

Vernet heeft recentelijk de Verzuimmonitoren 2010 voor de sectoren zorg en ggz gepubliceerd. We noemen hier enkele highlights in de verzuimontwikkeling (eerste ziektejaar) van 2010 in vergelijking met 2009. Het gaat hierbij om gegevens exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof:

Verzuimrapportage ggz over het jaar 2010
Vernet heeft recentelijk de Verzuimmonitoren 2010 voor de sectoren zorg en ggz gepubliceerd. We noemen hier enkele highlights in de verzuimontwikkeling (eerste ziektejaar) van 2010 in vergelijking met 2009. Het gaat hierbij om gegevens exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof:     het totale verzuim (exclusief zwangerschap) is licht gestegen van 4,57% in 2009 naar 4,60% in 2010. Deze absolute stijging van 0,03 procentpunt betekent een relatieve stijging van het aantal ziektedagen ten opzichte van 2009 van 0,7%;

     bij zowel mannen als vrouwen daalde de meldingsfrequentie van 1,48 in 2009 naar 1,44 in 2010;

     de gemiddelde duur (van ziekte) steeg in 2010 van 10,8 naar 10,9 dagen;

     meest opvallend in 2010 t.o.v. 2009 is de stijging van het verzuimpercentage in de groepen ‘36 t/m 45’ en ‘55’. Deze groepen doen bij zowel mannen als vrouwen de daling in de andere groepen teniet.