Kabinet akkoord met Beginselenwet zorginstellingen

op .

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Beginselenwet zorginstellingen. Doel van de wet is het versterken van de positie van de cliënt.

Kabinet akkoord met Beginselenwet zorginstellingen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Beginselenwet zorginstellingen. Doel van de wet is het versterken van de positie van de cliënt.

Cliënten in de AWBZ-zorg hebben recht op bespreking, actualisatie en evaluatie van het zorgplan. Voor bewoners van instellingen wordt daaraan toegevoegd dat in het zorgplan concrete afspraken moeten zijn opgenomen over de inrichting van het dagelijks leven, zodat ook deze cliënten zoveel mogelijk regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. Bij het maken van deze afspraken zijn de wensen van de cliënt het uitgangspunt.
Ook krijgen cliënten in de AWBZ-zorg het recht de inspectie gezondheidszorg in te schakelen als ze ernstige klachten hebben over hun persoonlijke verzorging. Verder staan in het wetsvoorstel maatregelen die cliënten in de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten beschermen tegen mishandeling door medewerkers van instellingen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Bron: VWS