NZa start voorbereiding vrije prijzen apotheekzorg

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gestart met het voorbereiden van invoering van vrije prijzen voor zorg die apotheken leveren, nadat ze deze week een aanwijzing heeft gekregen van de minister van VWS. In 2012 worden de prijzen in de extramurale farmacie vrijgegeven. De vrije prijzen en nieuwe regels gelden straks voor alle farmaceutische zorgaanbieders.

NZa start voorbereiding vrije prijzen apotheekzorgDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gestart met het voorbereiden van invoering van vrije prijzen voor zorg die apotheken leveren, nadat ze deze week een aanwijzing heeft gekregen van de minister van VWS. In 2012 worden de prijzen in de extramurale farmacie vrijgegeven. De vrije prijzen en nieuwe regels gelden straks voor alle farmaceutische zorgaanbieders.
Onderhandelen

Het invoeren van vrije prijzen betekent dat apothekers en verzekeraars volgend jaar zelf onderhandelen over de prijs van de diensten en producten van de apotheker. Tot nu toe stelde de NZa de tarieven vast voor het uitgeven van receptplichtige geneesmiddelen en voor de dienstverlening van de apotheek.
Nieuwe prestaties

Apothekers kunnen per 2012 nieuwe prestaties declareren. Er was altijd één prestatie, namelijk het ter hand stellen van een receptplichtig geneesmiddel. In de set nieuwe prestaties wordt de dienstverlening van de apotheek verder gespecificeerd. Hierdoor wordt het volgens de NZa voor de klanten duidelijker welke dienst een apotheek levert tegen welke prijs.
Rol NZa

De rol van de NZa wordt in 2012 anders. Zij reguleert de extramurale farmacie dan niet meer op het gebied van tarieven, maar blijft toezicht houden op de werking van de markt en stelt prestaties vast.Bron: Skipr