Lastpost 1: Zorgkantoren hanteren elk eigen productieformats

op .

De komende twee jaar werkt de VGN eraan om administratieve lasten in de gehandicaptenzorg te verminderen. Een van de lastposten is de gedetailleerde verantwoording. Elk zorgkantoor hanteert een eigen productieformat, een eigen aanlevermethode en een eigen aanleverfrequentie. Zorgaanbieders die met meerdere zorgkantoren werken, hebben daardoor veel last van administratieve rompslomp.

Lastpost 1: Zorgkantoren hanteren elk eigen productieformats
De komende twee jaar werkt de VGN eraan om administratieve lasten in de gehandicaptenzorg te verminderen. Een van de lastposten is de gedetailleerde verantwoording. Elk zorgkantoor hanteert een eigen productieformat, een eigen aanlevermethode en een eigen aanleverfrequentie. Zorgaanbieders die met meerdere zorgkantoren werken, hebben daardoor veel last van administratieve rompslomp. Daarom willen wij dat zorgkantoren een standaard format hanteren.

Zorgkantoren kunnen niet alle gegevens uit de eigen AZR halen. Daarom moeten zorgaanbieders voor specifieke onderwerpen apart lijstjes aanleveren naast de normale gegevens in de maandelijkse productiemonitor. Het gaat dan bijvoorbeeld om een totaaloverzicht van cliënten in zorg, een overzicht van het aantal cliënten van 18 jaar en jonger op de wachtlijst of een overzicht van het aantal toegelaten plaatsen.Forse belasting

Vragen van het zorgkantoor zijn elke keer weer een forse belasting voor de zorgaanbieder. Als het om basisgegevens gaat, is het gevraagde overzicht meestal uit de reguliere administratie te halen. Dan vraagt het vooral tijd van iemand op de zorgadministratie. Tijd die dan niet aan het reguliere werk kan worden besteed. Wanneer het zorgkantoor gegevens vraagt die niet regulier worden vastgelegd, ontstaat een heel andere situatie. Dan moeten de gegevens eerst worden verzameld, en daarna worden verwerkt in een overzicht dat voldoet aan het format van het zorgkantoor. Elk zorgkantoor kiest een eigen moment waarop en een eigen periode waarover deze gegevens moeten worden aangeleverd. En voor de aanlevering hanteert elk zorgkantoor een eigen format.Meerdere zorgkantoren

En dit gaat over één zorgaanbieder die een vraag krijgt van één zorgkantoor. Wanneer een zorgaanbieder te maken heeft met twee zorgkantoren, die allebei dezelfde vraag beantwoord willen zien via hun eigen format, geeft twee keer zoveel last. En in de praktijk gaat het meestal over een net iets andere vraag, en zijn er zorgaanbieders die met elf zorgkantoren te maken hebben.Oplossing

De VGN wil uniforme formats en uniforme momenten van uitvraag. Een goede vervolgstap is om aanvullende gegevensvragen af te schaffen. Vanaf komend najaar declareren zorgaanbieders de geleverd zorg op cliëntniveau bij de zorgkantoren. Dat is een logisch moment om te zeggen: 'Wat goed genoeg is voor declareren, is goed genoeg voor verantwoorden.' Vanaf dat moment hebben zorgkantoren over elke cliënt informatie over hun indicatie, over de zorg die geleverd is en over de kosten die voor die zorg zijn gedeclareerd en betaald. En dat is genoeg.
Bron: VGN