Omzetgroei ziekenhuizen vlakt af

op .

De omzet van de gezamenlijke Nederlandse ziekenhuizen is vorig jaar met ruim vier procent gestegen. De groei van het aantal medische verrichtingen houdt vrijwel gelijke tred met de omzetstijging. Dit blijkt uit een analyse van de jaarcijfers van onderzoeksbureau SIRM in opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Omzetgroei ziekenhuizen vlakt afDe omzet van de gezamenlijke Nederlandse ziekenhuizen is vorig jaar met ruim vier procent gestegen. De groei van het aantal medische verrichtingen houdt vrijwel gelijke tred met de omzetstijging. Dit blijkt uit een analyse van de jaarcijfers van onderzoeksbureau SIRM in opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen.
Maximale stijging

In totaal steeg de omzet in 2010 tot 11,3 miljard euro. Dit komt overeen met een percentuele stijging van 4,2 procent. In 2009 bedroeg de omzetstijging nog 7,5 procent. Een jaar eerdere groeide de sector ook met meer dan zeven procent. Een verklaring voor de teruglopende omzetcijfers heeft de NVZ nog niet. Ondanks de dalende omzetcijfers zit de ziekenhuissector nog altijd ruim boven de jaarlijkse maximale stijging van 2,5 procent die minister Schippers van VWS in gedachten heeft.
B-segment

De omzetstijging is vooral terug te voeren op het vrij onderhandelbare  B-segment. In 2010 groeide de omzet in het B-segment met 7,3 procent tot een bedrag van in totaal 3,7 miljard euro. Het A-segment is gegroeid vorig jaar gegroeid met 2,7 procent tot 7,6 miljard euro. In aantallen medische verrichtingen komt de groei in 2010 op vier procent uit. Het aantal opnames steeg in 2010 met drie procent. Het aantal dagbehandelingen met 7,3 procent. Het aantal ligdagen per opname daalde opnieuw. Van 5,4 in 2009 naar 5,2 in 2010. Meer dan de helft van de opnames, 52 procent, werd in dagbehandeling uitgevoerd.
Resultaat

Ondanks de productiegroei blijft de financiële positie van de ziekenhuizen zwak tot matig. Net als in voorgaande jaren haalt nog geen één op de tien ziekenhuizen een financieel resultaat van meer dan vijf procent.  Uit de analyse van SIRM blijkt verder dat één op de veertien ziekenhuizen in 2010 verliesgevend is. Dit wijkt niet af van de gegevens over het jaar 2009. Het jaar ervoor was dit nog één op de zeven en in 2007 zelfs één op de vier.
Boekwaardeprobleem

De NVZ constateert op basis van de haarcijfers dat de ziekenhuizen in totaal 500 miljoen euro nodig hebben om het boekwaardeprobleem op te lossen. Het herwaarderen van het vastgoed is nodig om de overgang naar een systeem van prestatiebekostiging, waarbij ziekenhuizen hun kapitaallasten zelf moeten terugverdienen, mogelijk te maken. Het ministerie van VWS heeft vooralsnog niet meer dan 160 miljoen euro beschikbaar om het boekwaardeprobleem op te lossen. 
Personeelsuitgaven

Het aantal arbeidsplaatsen in algemene ziekenhuizen is in 2010 gegroeid met 2,2 procent tot 136 duizend. Het aantal specialisten in loondienst steeg met 6,9 procent terwijl ook het aantal vrijgevestigde specialisten groeide met 4 procent. Dat is ruim 1 procent meer dan in voorgaande jaren. De groei in uitgaven van personeel dat niet loondienst is tot stand gekomen en zelfs drastisch verminderd. De arbeidsproductiviteit van de algemene ziekenhuizen laat met 1,6 procent een stijgende lijn zien.
Bron: NVZ/Skipr