'Verpleegkundigen kunnen incontinentie verminderen'

op .

Verpleegkundigen kunnen onnodige incontinentie bij demente ouderen deels voorkomen of uitstellen. Toch wordt incontinentie nog te vaak klakkeloos geaccepteerd, verpleegkundigen zien het als een ‘bijprobleem’. Dit betogen verpleeghuisarts Paul van Houten en medisch journalist Aliëtte Jonkers in het boek Toiletgang bij dementie.

'Verpleegkundigen kunnen incontinentie verminderen'
Verpleegkundigen kunnen onnodige incontinentie bij demente ouderen deels voorkomen of uitstellen. Toch wordt incontinentie nog te vaak klakkeloos geaccepteerd, verpleegkundigen zien het als een ‘bijprobleem’. Dit betogen verpleeghuisarts Paul van Houten en medisch journalist Aliëtte Jonkers in het boek Toiletgang bij dementie.

De zorg voor dementerende ouderen met een vorm van incontinentie is complex. Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van incontinentie: van medicijnen en achterliggende ziektes tot de (on)vindbaarheid van het toilet. Bij verpleegkundigen ligt de focus vaak op de diagnose en zorg bij andere aandoeningen. Ze zien incontinentie dan als ‘bijprobleem’ en bestempelen het als iets wat bij het ouder worden hoort. Dat berust op een misverstand, zo stellen Van Houten en Jonkers.Vroege signalering

Verpleegkundigen hebben juist de mogelijkheid om incontinentie deels te verminderen of zelfs te voorkomen, schrijven zij in het boek. Dit kunnen ze doen door vroege signalering en diagnostiek. Zo zijn er drie zaken die direct actie vereisen als je ze opmerkt: de eerste keer dat urine-incontinentie optreedt; een duidelijke toename van het optreden van urine-incontinentie; de eerste keer dat de oudere dubbel incontinent is (urine en feces). Het optreden van een van deze drie gebeurtenissen is een reden om altijd een arts in te schakelen.Inco-dagboek

Ook is het belangrijk om drie dagen een inco-dagboek bij te houden. Dit is een lijst waarop de verpleegkundige gedurende drie dagen gegevens noteert over de frequentie, de ernst en het tijdstip van de incontinentie. Een inco-dagboek bijhouden is van groot belang om vast te stellen om welke soort incontinentie het gaat en welke hulp de cliënt nodig heeft.
Bron: Nursing