Specialisten doen nauwelijks aan beoordeling

op .

Medisch specialisten blijken nauwelijks functioneringsgesprekken te voeren. Nog geen een op de vijf medisch specialisten voert een zogeheten IFMS-gesprek. Dit meldt Zorgvisie op basis van de IGZ-rapportage ‘Het resultaat telt’ over 2009.

 

Specialisten doen nauwelijks aan beoordeling
Medisch specialisten blijken nauwelijks functioneringsgesprekken te voeren. Nog geen een op de vijf medisch specialisten voert een zogeheten IFMS-gesprek. Dit meldt Zorgvisie op basis van de IGZ-rapportage ‘Het resultaat telt’ over 2009.
Participatiegraad

Voor het houden van beoordelingsgesprekken met medisch specialisten worden twee systemen gehanteerd: het jaargesprek en het systeem voor het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS).  Eenenzestig ziekenhuizen opteren voor het IFMS. Gemiddeld nam ruim 19 procent van de specialisten deel aan een IFMS-gesprek. Tweeëndertig ziekenhuizen hanteren het jaargesprek als uitgangspunt voor de beoordeling van medisch specialisten. Weliswaar is de participatiegraad van zo’n vijftig procent een stuk hoger, maar het betreft hier lichtere vorm van beoordeling. In totaal hebben17 ziekenhuizen geen gesprekken gehouden in 2009.
Cultuur

In ‘Het resultaat telt’ onderstreept de IGZ dat het hebben van een beoordelingssysteem geen verplichting is.  Wel is een goed feedbacksysteem volgen de inspectie “voor iedere professional essentieel om goed te blijven functioneren”. De mate en snelheid van invoering van een functioneringssysteem zijn daarenboven “een indicatie van de cultuur binnen een instelling”.
Bizar laag’

In Zorgvisie toont bestuursvoorzitter Rien Meijerink van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) zich geschokt door de cijfers. Volgens Meijerink is het aantal gevoerde functioneringsgesprekken ‘bizar laag’. Meijerink vindt het aantal met name zo laag omdat de Orde van Medisch Specialisten zich al jaren sterk maakt voor IFMS. Wat Meijerink betreft is de huidige praktijk te vrijblijvend en moet functiebeoordeling een vast onderdeel gaan uitmaken van de toelatingsovereenkomst voor medisch specialisten.