Dag van de Verpleging of zeg maar dag tegen de verpleging?

op .

Een simpele zoekterm in Google wijst uit dat er inmiddels een groot aantal dagen zijn met een ‘bijzondere’ betekenis; Moederdag, Dag van de Arbeid, de Dag van het Gezin, de Rechten van het Kind of van Biodiversiteit. Maar ook de Dag van de Stilte en de Dag van de Donut staan op het lijstje. Als we niet oppassen hebben we straks aan 365 dagen in een jaar niet meer voldoende. Ondanks deze naamsinflatie, wil ik een lans breken voor de Dag van de Verpleging.

Dag van de Verpleging of zeg maar dag tegen de verpleging?


Een simpele zoekterm in Google wijst uit dat er inmiddels een groot aantal dagen zijn met een ‘bijzondere’ betekenis; Moederdag, Dag van de Arbeid, de Dag van het Gezin, de Rechten van het Kind of van Biodiversiteit. Maar ook de Dag van de Stilte en de Dag van de Donut staan op het lijstje. Als we niet oppassen hebben we straks aan 365 dagen in een jaar niet meer voldoende. Ondanks deze naamsinflatie, wil ik een lans breken voor de Dag van de Verpleging.
 Bewustwording

Velen zullen het met me eens zijn dat dit soort dagen bijzonder geschikt zijn om aandacht en waardering te geven aan belangrijke onderwerpen, personen of organisaties. En daarnaast ook om bewustwording te helpen organiseren voor zaken die dat hard nodig hebben. Ten aanzien van de Dag van de Verpleging zijn beiden van belang.
Onschatbare waarde

Allereerst is de Dag van de Verpleging de uitgelezen dag om alle verpleegkundigen en verzorgers extra in het zonnetje te zetten. Al enkele tientallen jaren is 12 mei de internationale Dag van de Verpleging. Voor deze datum is gekozen omdat op 12 mei 1820 Florence Nightingale  werd geboren. Velen beschouwen haar nog steeds als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. En het werk van de verpleegkundige weerspiegelt goede zorg. Iedereen die wel eens in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum is geweest heeft kunnen zien en ervaren van welke onschatbare waarde goede verpleegkundige zorg is. En gelukkig zie je ook dat heel veel zorginstellingen op 12 mei iets extra’s doen om hun waardering te uiten naar het verplegend personeel. Wij als zorgverzekeraar dragen daar ook graag ons steentje aan bij.
Keiharde noodzaak

Dan bewustwording. De komende jaren zal er door de vergrijzing, ontgroening en de toegenomen zorgvraag een flink tekort ontstaan aan goed opgeleid verplegend personeel. Als je nu jong bent en er zeker van wilt zijn dat er later altijd voldoende werk voor je te vinden is, dan zou je wel gek zijn om niet een verpleegkundige opleiding te gaan volgen. De realiteit is echter dat het niet altijd storm loopt bij deze opleidingen. Ik vraag me hierbij af of de overheid en wij in het zorgveld wel voldoende doen om deze keuze te stimuleren en te faciliteren. Terwijl het wél keiharde noodzaak is, willen we ervoor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst de mensen hebben om goede zorg te kunnen blijven geven. Anders gaan we van de Dag van de Verpleging, naar zeg maar dag tegen verpleging.
 Krachten bundelen

Hoe pakken we dit aan? Om die vraag echt goed te beantwoorden heb je veel meer ruimte nodig dan een blog biedt. Maar ik wil hier wel graag een aanzetje geven. Ten eerste is het belangrijk dat we niet allemaal los van elkaar het wiel uit proberen te vinden. Immers het dreigende tekort aan verplegend personeel is iets dat ons allemaal raakt. Zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenverenigingen, gemeenten, provincies en ga zo maar door. We zullen daarom ook met elkaar (regionaal) de krachten moeten bundelen. Enerzijds om de aantrekkelijkheid van het vak van verpleegkundige te vergroten. En anderzijds om meer jongeren te stimuleren om een verpleegkundige opleiding te gaan volgen. Hierbij zou je wat mij betreft ook kunnen denken aan extra studiebeurzen of korting op het collegegeld.
Breed palet

Daarnaast zullen we moeten inzetten op verpleegkundigen en verzorgers vanuit een breed palet aan vooropleidingen. HBO, MBO en dus ook VMBO. En we moeten investeren in vakcolleges en werkscholen zodat ook jongeren zonder startkwalificatie en wat afstand tot de arbeidsmarkt in de zorg aan de slag kunnen. Want we hebben al die handen aan het bed keihard nodig.
Slimmer

Tenslotte moeten we kijken of we de zorg anders kunnen organiseren. Dat begint bij zaken als ehealth, zelfmanagment en domotica. Het slimmer organiseren van de zorg verdient een eigen blog en daar kom ik een volgende keer op terug. Rest mij nu om nogmaals te herhalen: Verpleegkundigen en verzorgers bedankt!
Bron: Diana Monissen, bestuursvoorzitter De Friesland