Tegenvaller VWS bedraagt 1,4 miljard euro

op .

De tegenvaller op de begroting van VWS bedraagt vooralsnog 1,4 miljard euro. Dit bedrag is lager dan het cijfer van twee miljard dat de laatste weken in de pers circuleerde. Een en ander blijkt uit antwoorden van minister Schippers op Kamervragen.

 

Tegenvaller VWS bedraagt 1,4 miljard euro


De tegenvaller op de begroting van VWS bedraagt vooralsnog 1,4 miljard euro. Dit bedrag is lager dan het cijfer van twee miljard dat de laatste weken in de pers circuleerde. Een en ander blijkt uit antwoorden van minister Schippers op Kamervragen.
Geen eenduidig beeld

Minister Schippers geeft in haar antwoord ook aan dat het grootste deel van de tegenvaller al langer bekend is. Bij de vaststelling van de Najaarsnota was de overschrijding in totaal 900 miljoen euro. Over de extra tegenvaller van een half miljard euro kan de minister niet meer zeggen dan dat de voorlopige cijfers geen eenduidig beeld geven over de oorzaak noch over de verdeling per sector. De minister belooft in de derde week van mei in het kader van de Voorjaarsnota meer duidelijkheid te geven.
Pakketverkleining

Om de kostengroei te beteugelen zet de minister in op het vergroten van de doelmatigheid in de zorg, door de invoering van prestatiebekostiging en door de uitvoering van de AWBZ risicodragend door zorgverzekeraars te laten uitvoeren. Schippers geeft echter nadrukkelijk ook een pakketverkleining en een hoger eigen risico te overwegen. Eind april liet de minister nog weten weinig te voelen voor een hoger eigen risico.