Campagne Open Armen vervolgd

op .

 


Het succes van de arbeidsmarkt campagne Open Armen leidt tot een vervolg en uitbreiding van de campagne in 2011 en 2012

Campagne Open Armen vervolgd
Het succes van de arbeidsmarkt campagne Open Armen leidt tot een vervolg en uitbreiding van de campagne in 2011 en 2012. De website www.openarmen.nl en sociale media zullen worden ingezet om de doelgroep te vergroten.


De arbeidsmarktcampagne die in 2010 door Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) is gevoerd, heeft geleid tot meer bekendheid van het werk in de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Dat blijkt uit een evaluatie van het eerste campagnejaar. Centraal in de campagne staat de website openarmen.nl, die in dat jaar ruim 220.000 bezoekers trok. In het afgelopen jaar hebben 110.000 bezoekers, bijna de helft, doorgeklikt naar een vacature in de zorg. Een mooi succes.
Nominatie CIPD award

Niet alleen in Nederland is er bewondering voor de campagne van het A+O fonds VVT, maar ook internationaal trekt de campagne aandacht. De ‘open armen’ campagne is genomineerd voor de prestigieuze CIPD award in de UK, als één van de twee Nederlandse nominaties. Deze award is het hoogst haalbare in de internationale employment marketing industrie.


Vervolg

De campagne in 2010 was gericht op zij-instromers tussen 20 en 50 jaar en op VMBO-scholieren die in het derde of vierde jaar zitten. Doel was om hen te enthousiasmeren voor een baan in de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. In het vervolg van de campagne wordt de doelgroep uitgebreid naar eerste- en tweedejaars VMBO leerlingen. De website openarmen.nl zal worden uitgebreid en verdiept. Ook het campagnemateriaal en de toolkit die beschikbaar zijn voor de zorgorganisaties zullen worden uitgebreid.


Evaluatie

Via hyves en andere online media, stations- en busreclame en een Boomerangkaart werden veel mensen uit de doelgroep bereikt. Uit de evaluatie van de campagne bleek dat van de zij-instromers ruim 30 procent een of meerdere onderdelen van de campagne heeft gezien. Van de VMBO-scholieren geeft meer dan de helft aan één of meer van de campagne-uitingen te hebben gezien (57% najaar 2010, vs. 43% in mei 2010).


A+O VVT

Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT-branche en richt zich op de gezamenlijke belangen van werkgevers en werknemers. A+O VVT stelt zich ten doel de werking van de arbeidsmarkt in de VVT-branche op landelijk niveau te verbeteren en bevorderen
Bron: ActiZ