Gemeentes nemen bestuursakkoord onder vuur

op .

Een groeiend aantal gemeentes keert zich tegen het bestuursakkoord rond de overheveling van zorg- en welzijnstaken. Nadat eerder Amsterdam, Utrecht en Nijmegen tegen het akkoord stemden, hebben ook Alkmaar en Eindhoven het akkoord verworpen. Daarnaast weigeren de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland eveneens met het akkoord in stemmen.

Gemeentes nemen bestuursakkoord onder vuurEen groeiend aantal gemeentes keert zich tegen het bestuursakkoord rond de overheveling van zorg- en welzijnstaken. Nadat eerder Amsterdam, Utrecht en Nijmegen tegen het akkoord stemden, hebben ook Alkmaar en Eindhoven het akkoord verworpen. Daarnaast weigeren de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland eveneens met het akkoord in stemmen.
Geschrokken

Het verzet tegen het bestuursakkoord wordt overwegend aangevoerd door de linkse gemeenteraadsfracties. Kritiek is er met name op de consequenties van de overheveling voor kwetsbare groepen. Ook bij partijen te rechter zijde valt er steeds meer kritiek te beluisteren.  De VVD-fractie van de gemeente Twenterand had vorige week weinig goede woorden voor het bestuursakkoord over. “Er zijn onderdelen van dit akkoord waar we erg van geschrokken zijn en die ook dwars tegen een motie ingaan die de raad in Twenterand onlangs heeft aangenomen”, aldus fractievoorzitter Chris Walraven in TC Tubantia. “In deze motie wordt gesteld dat een takenoverheveling van het Rijk vergezeld dient te gaan van een bijbehorend en toereikend budget.”
Autonomie

Volgens de VVD Twenterand komen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ, arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en re-integratietaken op de gemeente af, maar worden hiervoor door het Rijk onvoldoende gelden beschikbaar gesteld. “Je moet je af gaan vragen of onze gemeentelijk autonomie door het dwingend opleggen van deze regels geen geweld wordt aangedaan”, aldus Walraven.
Definitief

De gemeenteraden in den lande moeten voor 8 juni een besluit nemen over het bestuursakkoord. Op die datum spreken de leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zich uit over het onderhandelingsakkoord tussen de VNG en het Rijk. Het getekende bestuursakkoord is pas definitief als een meerderheid van de leden ermee instemt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt de komende week drie bijeenkomsten om het akkoord toe te lichten.