Ziekenhuis worstelt met richtlijn medicatieveiligheid

op .

Negen van de tien ziekenhuizen voldoen niet aan de richtlijn voor medicatieveiligheid. Voor wat betreft opname- en ontslaggesprekken voert geen enkel ziekenhuis de medicatieoverdracht uit zoals vastgelegd in de gelijknamige richtlijn. Dit blijkt uit een enquête van adviesbureau M&I/Partners uit Amersfoort.

Ziekenhuis worstelt met richtlijn medicatieveiligheidNegen van de tien ziekenhuizen voldoen niet aan de richtlijn voor medicatieveiligheid. Voor wat betreft opname- en ontslaggesprekken voert geen enkel ziekenhuis de medicatieoverdracht uit zoals vastgelegd in de gelijknamige richtlijn. Dit blijkt uit een enquête van adviesbureau M&I/Partners uit Amersfoort.
Verantwoordelijkheid

Volgens adviseur Jacomien de Jong van M&I/Partners worstelen veel ziekenhuizen met de organisatorische consequenties van de richtlijn. De toepassing van de richtlijn vraagt om een andere  inrichting van de processen rond medicatieveiligheid en -overdracht. Dit heeft ook gevolgen voor de rolverdeling tussen arts, verpleegkundige en ziekenhuisapotheek. Vaak wordt de ziekenhuisapotheker als eindverantwoordelijke aangewezen, terwijl deze verantwoordelijkheid volgens De Jong bij de medische staf en de raad van bestuur thuishoort.    
Businesscase

Daarnaast hebben ziekenhuizen moeite om de businesscase rond medicatieveiligheid rond te krijgen. Toepassing van de richtlijn betekent extra formatie, maar het is niet altijd helder waar deze vandaan moet komen en hoe deze bekostigd moet worden. Ook lukt het niet altijd om de baten, zoals foutreductie, efficiencywinst en een beter imago, te expliciteren.
Elektronisch voorschrijven

Een andere complicerende factor ligt in het feit dat ziekenhuizen de richtlijn willen combineren met de invoering van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Niet alleen heeft het invoeren van een EVS praktisch en technisch de nodige voeten in aarde, door het afschieten van het landelijk EPD door de Senaat is er veel onduidelijkheid over hoe het verder moet met digitale gegevensuitwisseling.
Urgentie

Volgens De Jong doen ziekenhuizen er goed aan om vaart te maken met de invoering van de richtlijn medicatieveiligheid. “In wezen moeten de ziekenhuizen al sinds 1 januari aan de richtlijn voldoen, maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat vanaf 2012 handhaven”, zegt De Jong. “Iedereen ziet de urgentie in,  maar ik vraag me af of alle ziekenhuizen er op tijd klaar voor zijn.” De Jong adviseert ziekenhuizen om zich niet dood te staren op de technische details, maar vooral werk te maken van de procesmatige kant en bijhorende gedragsverandering.