Wetsvoorstel Zorg en dwang aangepast

op .

Het kabinet heeft het Wetsvoorstel Zorg en Dwang aangepast na opmerkingen van de CG-Raad om zo de rechtsgelijkheid van alle Nederlanders te garanderen. In het nieuwe voorstel wordt niet meer alleen gekeken of dwang kan worden toegepast op basis van de indicatie ‘verstandelijke beperking’ of ‘psychogeriatrische aandoening’.

Wetsvoorstel Zorg en dwang aangepast
Het kabinet heeft het Wetsvoorstel Zorg en Dwang aangepast na opmerkingen van de CG-Raad om zo de rechtsgelijkheid van alle Nederlanders te garanderen. In het nieuwe voorstel wordt niet meer alleen gekeken of dwang kan worden toegepast op basis van de indicatie ‘verstandelijke beperking’ of ‘psychogeriatrische aandoening’.

De CG-Raad had het kabinet erop gewezen dat de eerdere plannen in strijd waren met het VN-verdrag voor de mensenrechten. Volgens de Raad is het hebben van een (verstandelijke) handicap onvoldoende basis om inbreuk te maken op de autonomie of het zelfbeschikkingsrecht.
Rechtsgelijkheid

In plaats daarvan meent de Raad dat niet de aandoening ‘dwang’ rechtvaardigt, maar dat gekeken moet worden naar het gedrag dat iemand als gevolg van zijn aandoening vertoont en het ernstige nadeel dat dat gedrag kan veroorzaken. Het kabinet komt nu in dit bezwaar van de CG-Raad tegemoet. Daardoor wordt volgens de CG-Raad recht gedaan aan de gelijkwaardigheid van alle mensen in de maatschappij.