Functiedifferentiatie op de OK

op .

Functiedifferentiatie op de OK is een mogelijke oplossing voor het voortdurende tekort aan opgeleid personeel. Daarnaast biedt het medewerkers ontwikkel- en loopbaan-mogelijkheden. In het Spaarne Ziekenhuis is in overleg met de OR een pilot gestart met functie¬differentiatie. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe functies.

Functiedifferentiatie op de OK
Functiedifferentiatie op de OK is een mogelijke oplossing voor het voortdurende tekort aan opgeleid personeel. Daarnaast biedt het medewerkers ontwikkel- en loopbaan-mogelijkheden. In het Spaarne Ziekenhuis is in overleg met de OR een pilot gestart met functie¬differentiatie. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe functies.

In het patiëntgebonden domein zijn er naast de OK-assistent (1e deskundigheids¬niveau) twee functies bijgekomen:

•    OK-assistent 2e deskundigheidsniveau

•    doktersassistent met OK-specialisatie op de dagkliniek (3e deskundigheidsniveau).

Assistenten van het eerste deskundigheids¬niveau zijn op alle disciplines inzetbaar, verrichten hoog complexe ingrepen en vervullen onregelmatige diensten. De assistent van het tweede deskundigheids¬niveau richt zich op een beperkt aantal disciplines, laag- en midden-complexe ingrepen en vervult geen bereikbaarheidsdiensten.
StAZ deelt ervaringen

De StAZ is in gesprek met het Spaarne Ziekenhuis in hoeverre zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Uit deze gesprekken is het plan voortgekomen dat de StAZ:

•    de evaluatie faciliteert van de functiedifferentiatie op de OK van het Spaarne Ziekenhuis. Er is specifiek aandacht voor het civiele effect bij de evaluatie.

•    een beperkte omgevingsanalyse uitvoert. De StAZ kijkt hierbij of en zo ja hoe het ontwikkelen van een opleidingsconcept voor het 3e deskundigheidsniveau van toegevoegde waarde kan zijn voor de ziekenhuizen in de regio en – indirect – elders in het land.

Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan het voor de StAZ interessant zijn om leidinggevenden en medewerkers van OK-afdelingen, OR-en en P&O-afdelingen uit andere ziekenhuizen te laten delen in de resultaten van het project.
Bron: StaZ