Maastricht UMC+ stoot zorgfuncties af

op .

Het Maastricht UMC+ stopt met de toppreferente taken op het gebied van klinische immunologische zorg en de zorg voor Sacoïdosepatiënten. Dat heeft het ziekenhuis bekend gemaakt.

Maastricht UMC+ stoot zorgfuncties afHet Maastricht UMC+ stopt met de toppreferente taken op het gebied van klinische immunologische zorg en de zorg voor Sacoïdosepatiënten. Dat heeft het ziekenhuis bekend gemaakt.

De maatregel ligt in het verlengde van de discussie over concentratie van zorgtaken, zegt woordvoerder Jos van Cann van het ziekenhuis. In het kader daarvan kiezen zorginstellingen sterker hun eigen specialisatie. Dat juist deze toppreferente taken als eerste worden afgestoten, heeft ermee te maken dat het ziekenhuis niet weet hoe het in de toekomst de continuïteit ervan kan garanderen. Met het verdwijnen van deze zorgtaken zijn de banen van drie artsen gemoeid. Het Maastricht UMC+ onderzoekt dit jaar waar de drie hun loopbaan kunnen voortzetten.


 


Overbruggingsperiode

Het umc stoot de toppreferente zorgtaken officieel per 1 mei af, met een overbruggingsperiode van een jaar. Dat heeft de Raad van Bestuur woensdag besloten, nadat de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad een positief advies voor de beslissing gaven. De overbruggingsperiode was een voorwaarde die de drie medezeggenschapsorganen aan de beslissing verbonden. Zij eisten dat de patiëntenzorg gewaarborgd blijft.
Patiënten

In totaal worden duizend patiënten door de beslissing getroffen. Voor hen zal komend jaar een persoonlijk plan worden opgesteld. Binnen de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is afgesproken dat de patiënten in het UMC Utrecht of het UMC St Radboud terecht kunnen. Tijdens de overbruggingsperiode van een jaar neemt de afdeling Klinische Immunologie geen nieuwe patiënten meer aan.

Het Maastricht UMC+ houdt het hele zorgaanbod tegen het licht. De komende tijd zal de instelling mogelijk meer zorgtaken afstoten.