Vergrijzing biedt ondernemer kansen

op .

De vergrijzing van de bevolking creëert vraag naar tal van nieuwe goederen en diensten, terwijl de opkomst van koopkrachtige senioren grote kansen biedt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Dit constateert onderzoeksbureau EIM in een trendrapportage over de gevolgen van de vergrijzing.

Vergrijzing biedt ondernemer kansen
De vergrijzing van de bevolking creëert vraag naar tal van nieuwe goederen en diensten, terwijl de opkomst van koopkrachtige senioren grote kansen biedt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Dit constateert onderzoeksbureau EIM in een trendrapportage over de gevolgen van de vergrijzing.
Zorggerelateerd

“Je kunt dan denken aan zorggerelateerde goederen en diensten”, licht medeopsteller Chantal Hartog van EIM de nieuwe bedrijvigheid toe. “Maar je kunt ook denken aan life style-achtige activiteiten, zoals op maat gesneden reizen voor ouderen.” Tezelfdertijd zullen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ook te lijden krijgen van de aanzuigende werking van de sterk groeiende zorgsector. Daar staat tegenover dat  de aanstaande pensioneringsgolf leidt tot meer bedrijfsbeëindigingen en daarmee tot kansen voor nieuwe ondernemers om via bedrijfsoverdrachten een onderneming te starten.  Ook het aandeel van etnische ondernemers , nu nog oververtegenwoordigd in de horeca, in de dienstverlening zal toenemen, zo voorspelt EIM.
Kwetsbaar

In de rapportage besteedt EIM specifiek aandacht aan de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), waarvan er ook tienduizenden in de zorg actief zijn. Wil de nieuwe door de vergrijzing aangewakkerde bedrijvigheid een kans krijgen, dan moet de fiscaal-juridische positie van zzp’ers verbeterd worden, zo adviseert EIM.  In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen zzp’ers in de huidige situatie niet terugvallen op collectieve werknemersverzekeringen. Slechts een beperkt deel van de zzp’ers is daadwerkelijk verzekerd en ongeveer de helft van de zzp’ers bouwt een pensioenvoorziening op. Deze kwetsbare positie zet volgens EIM een rem op kleinschalige bedrijvigheid.