Extreme zorgzwaarte vraagt om heroverweging

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Schippers van VWS om de toeslagregeling voor extreme zorgzwaarte te verbeteren. Ook pleit de NZa voor nader onderzoek naar het open stellen van de regeling voor cliënten in de ggz en verzorging en verpleging.

Extreme zorgzwaarte vraagt om heroverweging
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Schippers van VWS om de toeslagregeling voor extreme zorgzwaarte te verbeteren. Ook pleit de NZa voor nader onderzoek naar het open stellen van de regeling voor cliënten in de ggz en verzorging en verpleging.
Kostenontwikkeling

De aanbevelingen van de NZa volgen op een inventarisatie van de NZa van de kostenontwikkeling rond de regeling voor extreme zorgzwaarte. De totale kosten van deze regeling zijn gestegen van 37 miljoen euro in 2006 naar 148 miljoen euro in 2010. Skipr publiceerde medio maart op basis van een uitzending van de EO vergelijkbare cijfers.
Ruimere openstelling

De NZa wijt de stijging aan de steeds ruimere openstelling van de regeling. Daarnaast heeft de gehandicaptenzorg door de invoering van zorgzwaarte bekostiging meer inzicht gekregen in de wensen en behoeften van cliënten. De regeling Toeslag Extreme Zorgzwaarte is in 2005 opgesteld voor cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, waarvoor de kosten van zorg niet binnen de reguliere bekostiging kan worden opgevangen. Het betreft bijvoorbeeld mensen met ernstige gedragsproblemen.
Uitbreiding

De NZa ziet in de kostenexplosie geen reden om de toeslag beperkt te houden tot alleen de gehandicaptenzorg: ook cliënten in de ggz en de verzorging en verpleging zouden een beroep op de regeling moeten kunnen doen. Wel adviseert de NZa het ministerie van VWS om nader onderzoek te doen naar de omvang van die cliëntengroep en de kosten die deze uitbreiding met zich meebrengt. Ook adviseert de NZa om het proces van aanvraag tot toekennen van de toeslag te verbeteren en het huidige beleid wettelijk te verankeren.


 


Bron:  Skipr