Bestuursakkoord overheveling krijgt brede kritiek

op .

Branche- en belangenverenigingen keren zich massaal tegen het bestuursakkoord over de overheveling van zorgtaken naar de Wmo en de herstructurering van de werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten en jeugdzorg. Het kabinet wil met de maatregel 2 miljard euro bezuinigen.

Bestuursakkoord overheveling krijgt brede kritiek
Branche- en belangenverenigingen keren zich massaal tegen het bestuursakkoord over de overheveling van zorgtaken naar de Wmo en de herstructurering van de werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten en jeugdzorg. Het kabinet wil met de maatregel 2 miljard euro bezuinigen.
Willekeur


Door de afspraken in het bestuursakkoord, dat het kabinet op 21 april met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gesloten, moeten mensen met een beperking, die nu begeleiding krijgen vanuit de AWBZ, vanaf 2013 aankloppen bij hun eigen gemeente. Volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) komen daarmee de continuïteit en rechtszekerheid van zorg en ondersteuning in gevaar. Door de overheveling naar de Wmo verdwijnt het verzekerd recht op zorg. Volgens de VGN worden mensen met een beperking worden afhankelijk van de willekeur van gemeente. Bovendien verdwijnt het toezicht van de inspectie. Iedere gemeente kan haar eigen kwaliteitsbeleid en het toezicht vormgeven.
Nieuwe armen

De CG-Raad is vooral bezorgd over de positie van jonge arbeidsgehandicapten. Vanaf 2013 zullen de meeste mensen met een arbeidshandicap terecht komen in één regeling: Wet werken naar vermogen. Volgens de CG-Raad zullen veel Wajongers minder inkomen krijgen of hun uitkering helemaal verliezen. Ook de kans op werk verslechtert. Daarmee creëert het kabinet volgens de CG-Raad een groep nieuwe armen.
Buitenproportioneel

De branchevereniging van de sociale werkvoorzieningen Cedris spreekt van “buitenproportionele bezuinigingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt”.  “We dreigen naar schatting 500 duizend mensen die wíllen werken, maar dat zonder hulp niet voor elkaar krijgen, aan de kant te laten staan”, reageert voorzitter Joan Leemhuis.
Kwetsbaar

Volgens oppositiepartij SP jaagt het kabinet grote groepen de armoede in.  “Het kabinet laat nu haar ware gezicht zien”, zegt SP-leider Emile Roemer. “Mensen met een handicap of arbeidsbeperking worden de armoede in gejaagd. De regering die niets vraagt van de allerrijksten, pakt uitgerekend de meest kwetsbare mensen.”