CBG ziet ziekenhuizen salariskloof uitbannen

op .

Als het aan het College Gelijke Behandeling (CBG) ligt wordt de curatieve zorg “de eerste sector ter wereld” die beloningsonderscheid tussen mannen en vrouwen uitbant. Met het onderzoek naar beloningsongelijkheid dat het CBG donderdag uitbracht hebben de ziekenhuizen volgens het college een adequaat instrument in handen om het probleem aan te pakken.

CBG ziet ziekenhuizen salariskloof uitbannenAls het aan het College Gelijke Behandeling (CBG) ligt wordt de curatieve zorg “de eerste sector ter wereld” die beloningsonderscheid tussen mannen en vrouwen uitbant. Met het onderzoek naar beloningsongelijkheid dat het CBG donderdag uitbracht hebben de ziekenhuizen volgens het college een adequaat instrument in handen om het probleem aan te pakken.
Substantieel

In Nederland verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. De loonkloof ligt al decennia rond de 20 procent en verandert nauwelijks. In de ziekenhuizen is deze loonkloof weliswaar kleiner, maar de salarisverschillen per functiegroep zijn met  1,6 tot 7,1 procent nog altijd substantieel. In geld uitgedrukt verdienen mannen gemiddeld 35 tot 279 bruto meer per maand dan vrouwen. Met uitzondering van de hoogste functiegroep geldt dat het beloningsverschil stijgt naarmate de functie hoger is.
Werkervaring

De belangrijkste oorzaak voor het verschil in beloning zit hem volgens het CBG in het feit dat ziekenhuizen vaak beloningsmaatstaven hanteren die werkervaring belonen. Deze “neutrale” beloningsmaatstaf werkt in het voordeel van mannen, omdat zij vaak kunnen bogen op meer werkervaring. Door de beloning van werkervaring krijgen mannen bij gelijkwaardige functies al een aanvangssalaris dat 2 tot 5,7 procent hoger ligt dan dat van vrouwen.
Niet-neutraal

Daarnaast ziet het CBG nog enkele niet-neutrale beloningsmaatstaven, zoals salarisonderhandeling en salarisgaranties. Simpel gezegd: mannen weten meer uit salarisonderhandelingen te slepen. Daarbij komt dat mannen vaker van werkgever veranderen en er in dit opzicht een cumulatief effect optreedt. Het CBG heeft niet kunnen vaststellen dat het hanteren van niet-neutrale beloningsmaatstaven in strijd is met de Wet gelijke behandeling.
Bij de wortel aanpakken

Voor de rapportage deed het CBG onderzoek bij achttien ziekenhuizen. De CGB stelt zich nu ten doel om de gebruikte methode te verzelfstandigen, zodat die kan worden toegepast bij alle algemene ziekenhuizen in Nederland. Het CBG doet dit in samenwerking met functiewaarderingsorganisatie FWG en de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Gezien de betrokkenheid van de branchevereniging spreekt het CBG de hoop uit dat “de ziekenhuizen misschien wel de eerste sector ter wereld zijn die beloningsonderscheid uitbannen. Dankzij het onderzoek is inzicht verkregen in de oorzaken van beloningsonderscheid en wordt het mogelijk om het probleem rond beloningsonderscheid ‘bij de wortel’ aan te pakken.”