Cruciale zorg gewaarborgd bij faillissement

op .

Als een ziekenhuis of verpleeghuis failliet gaat, hoeven burgers niet op te draaien voor de gevolgen. Het kabinet heeft donderdag ingestemd met voorstellen van minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) waardoor de cruciale zorg voor patiënten ook is gewaarborgd als een zorginstelling in financiële problemen komt.

Patiënt verzekerd van acute zorg

Cruciale zorg gewaarborgd bij faillissementAls een ziekenhuis of verpleeghuis failliet gaat, hoeven burgers niet op te draaien voor de gevolgen. Het kabinet heeft donderdag ingestemd met voorstellen van minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) waardoor de cruciale zorg voor patiënten ook is gewaarborgd als een zorginstelling in financiële problemen komt.
Patiënt verzekerd van acute zorg

Patiënten weten zich daardoor blijvend verzekerd van spoedeisende hulp, acute verloskunde, ambulancezorg, de crisisdienst binnen de GGZ of langdurige zorg in hun omgeving.
Afspraken

Zorginstellingen moeten voortaan afspraken maken met de verzekeraars over het tijdig signaleren van financiële problemen. Schippers en Veldhuijzen van Zanten verwachten dat alle partijen (ook bijvoorbeeld banken en cliëntenorganisaties) alles op alles zullen zetten om een faillissement te voorkomen. Ook al omdat het volgens de bewindsvrouwen aantrekkelijk is voor andere partijen om de zorg voort te zetten.

Ook verzekeraars die in zwaar weer komen en hun zorgplicht niet meer kunnen nakomen, moeten dat melden. In het uiterste geval kan de overheid dan een tijdelijke aanbieder voor de cruciale zorg instellen.


Bron:  ANP