Onderhandelingen cao GGZ lopen vast

op .

De derde onderhandelingsdag voor de cao GGZ is woensdag in een patstelling geëindigd. GGZ Nederland en de werknemersorganisaties de bonden hebben besloten terug te gaan naar hun achterban om de ontstane situatie te bespreken.

Onderhandelingen cao GGZ lopen vastDe derde onderhandelingsdag voor de cao GGZ is woensdag in een patstelling geëindigd. GGZ Nederland en de werknemersorganisaties de bonden hebben besloten terug te gaan naar hun achterban om de ontstane situatie te bespreken.
Stagnatie


De werknemersorganisaties hebben aangegeven dat de voorstellen op dit moment te weinig aanknopingspunten bieden voor verder overleg. De partijen komen op 8 juni  bij elkaar nadat de wederzijdse achterbannen over deze situatie zijn geraadpleegd.
Bieding

GGZ Nederland heeft een eerste bieding gedaan waarin tot 1 juli 2013 loonsverhogingen zijn verwerkt die oplopen tot 4,25 procent. Met betrekking tot de wachtgeldregeling heeft GGZ Nederland voorgesteld dat in geval van ontslag werknemers van werk naar werk worden bemiddeld en dat de duur gelijkgeschakeld wordt aan de wettelijke werkloosheidsuitkering van maximaal 38 maanden.
Duurzaamheid

Daarnaast zijn de thema’s duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en modernisering van de wachtgeldregeling belangrijke thema’s voor de werkgevers in de ggz. Duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit zijn nodig om de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt te kunnen opvangen, aldus GGZ Nederland.