Praktische competenties belangrijker dan papiertje'

op .

De zorgsector moet bij de inzet van personeel minder kijken naar een ooit verkregen papiertje en meer naar bewezen praktische competenties. Ook moet de behandeling van patiënten meer georganiseerd worden in netwerken. Dat stelt de Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies "Bekwaam is bevoegd, innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg".

‘Praktische competenties belangrijker dan papiertje’De zorgsector moet bij de inzet van personeel minder kijken naar een ooit verkregen papiertje en meer naar bewezen praktische competenties. Ook moet de behandeling van patiënten meer georganiseerd worden in netwerken. Dat stelt de Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies "Bekwaam is bevoegd, innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg".
Meeste strepen

Volgens de RVZ lijkt de “patiënt 2.0” niet meer op de traditionele zieke. Bij ziekte gaat het steeds minder om een enkelvoudige aandoening en steeds vaker om een blijvende aandoening. Bovendien is de patiënt niet langer een lijdend voorwerp, maar een meewerkend voorwerp. De dokter en verpleegkundige werken samen met die patiënt en met collega’s uit de zorgketen. “Handelingen moeten worden verricht door de professional met de meeste vaardigheid en niet die met de meeste ‘strepen’”, aldus RVZ-voorzitter Rien Meijerink. “Dat maakt de zorg beter en goedkoper en het werken in de zorg interessanter.” Bevoegdheden moeten volgens de RVZ niet meer voor de eeuwigheid worden afgegeven, maar regelmatig opnieuw getoetst worden.
Werkplaatsen

De RVZ pleit daarnaast voor een andere organisatie van de zorg. De ‘spreekkamer’ blijft bestaan voor de diagnose, maar de zorg wordt vooral verleend in ‘werkplaatsen’ voor de procesmatige behandeling volgens vaste protocollen. De behandeling en begeleiding van patiënten met meerdere chronische aandoeningen wordt bovendien georganiseerd in ‘netwerken’. Dit vraagt naast de bekwaamheid tot medische handelingen om agogische, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden. Dit betekent volgens de RVZ dat ook de vaste beroepsdomeinen veranderen in een systeem van noodzakelijke competenties. In het nieuwe zorgonderwijs moeten die competenties centraal staan.
Competenties

Met het oog op dit alles beveelt de RVZ aan om zorgonderwijs consequent in te richten op het verwerven van competenties. Bij- en nascholing zouden verplicht moeten voor de periodieke herregistratie van alle BIG-beroepen. Ook moet taakherschikking gestimuleerd worden. Hindernissen voor taakherschikking moeten uit de weg worden geruimd.