Onderhandelingen CAO ziekenhuizen: stap voor stap

op .

Op 13 april 2011 is er weer een lange dag onderhandeld om uiteindelijk te komen tot een nieuwe cao Ziekenhuizen. Een echt resultaat is er nog niet maar de onderhandelingen laten zich het beste omschrijven als: stapje voor stapje. Over belangrijke onderwerpen is nog een verschil van inzicht. Mede om die reden wordt de komende periode gebruikt om zaken verder uit te zoeken en te verwerken.

Onderhandelingen CAO ziekenhuizen: stap voor stap
Op 13 april 2011 is er weer een lange dag onderhandeld om uiteindelijk te komen tot een nieuwe cao Ziekenhuizen. Een echt resultaat is er nog niet maar de onderhandelingen laten zich het beste omschrijven als: stapje voor stapje. Over belangrijke onderwerpen is nog een verschil van inzicht. Mede om die reden wordt de komende periode gebruikt om zaken verder uit te zoeken en te verwerken.
Bij andere onderwerpen is merkbaar dat partijen wel nader tot elkaar kunnen komen: goed werkgeverschap, reiskostenvergoeding, onderzoek naar besteding van scholingsgelden.

Maar dit zijn de kleinere zaken, over de werkelijk majeure onderwerpen zijn nog grote verschillen te overbruggen. U moet hierbij denken aan het afschaffen van de aanloop- en jeugdschalen en de hele discussie over nachtarbeid.Kortom, nog veel te doen en op 28 april praten we verder.