Plan voor extra personeel komt na de zomer

op .

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten komt na de zomer met een plan van aanpak waarin ze aangeeft welke maatregelen er worden genomen om twaalfduizend nieuwe werknemers in de zorg aan te trekken. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Plan voor extra personeel komt na de zomer
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten komt na de zomer met een plan van aanpak waarin ze aangeeft welke maatregelen er worden genomen om twaalfduizend nieuwe werknemers in de zorg aan te trekken. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.
Opleiding

Het kabinet heeft binnen het regeerakkoord één miljard euro gereserveerd om nieuw personeel in de ouderen- en gehandicaptenzorg aan te trekken. Over de besteding van deze middelen is recentelijk onduidelijkheid gerezen. In haar brief maakt Veldhuijzen van Zanten duidelijk dat het geld vanaf volgend jaar beschikbaar komt en zal worden ingezet voor zowel de werving van nieuw personeel als bijscholing van het huidige personeel.
Veld is verantwoordelijk

Ondanks het ambitieuze kabinetsvoornemen wil Veldhuijzen van Zanten geen datum noemen waarop de twaalfduizend extra werknemers beschikbaar zijn. Ze benadrukt dat het de zorginstellingen zijn die primair verantwoordelijk zijn voor het werven en behouden van personeel. De overheid moet volgens de staatssecretaris vooral goede randvoorwaarden creëren. Met het oog hierop komt Veldhuijzen van Zanten na de zomer met een plan van aanpak waarin aandacht is voor het verbeteren van het opleidingsbeleid, het versterken van het regionaal arbeidsmarktbeleid, het verhogen van de inzetbaarheid van het zorgpersoneel en het beperken van agressie en geweld tegen zorgpersoneel. Ook wil de staatssecretaris beleid ontwikkelen om zorgprofessionals meer ruimte te geven.
Positief

Veldhuijzen van Zanten blijft bij haar standpunt dat er geen speciale nulmeting nodig is bij het aantrekken van de twaalfduizend extra zorgwerknemers. Wel wil ze de Tweede Kamer in de reguliere cyclus expliciet informeren over de groei van het zorgpersoneel in de AWBZ. De staatssecretaris zegt ervan “overtuigd” te zijn dat de extra werknemers er daadwerkelijk komen. Ze wijst in dit verband op de volgens haar “positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt”.